Konkurs “Youth Heroes”

0

youthheroesEXIT i kompanija NIS objavili su novi konkurs “Youth Heroes” – priznanja za mlade heroje Srbije u okviru sledeće četiri oblasti: obrazovanja i nauke, preduzetništva i kreativnih industrija, društvenog aktivizma i kulture i umetnosti.

Pravo prijave imaju svi mladi sa državljanstvom Srbije ili sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije uzrasta od 15. do 30. godina koji imaju posebna dostignuća, nagrade, priznanja iz oblasti obrazovanja i nauke, preduzetništva i kreativnih industrija, društvenog aktivizma, kulture i umetnosti. Kandidata može predložiti organizacija, druga osoba ili se može prijaviti samostalno putem slanja popunjenog konkursnog obrasca i fotokopije dokumenata koji potvrđuju navode iz konkursnog obrasca kao što su diplome i uverenja o obrazovanju, priznanja i nagrade iz oblasti delovanja, izvode iz medija itd.

Konkurs je otvoren do 11. februara 2017. Prijave sa popunjenim konkursnim obrascem se šalju na mejl exitfoundation@exitfest.org.

Previous articleVolontiranje u Međunarodnom akademskom centru
Next articleVolonterski Izazov: Otvoren konkurs za volonterske akcije