Praksa u Savetu Evrope

0

Na konkurs za praksu se mogu prijaviti državljani država-članica Saveta Evrope i državljani članica-kandidata. Prakse se sprovode 2 puta godišnje u trajanju od 5 meseci:

1. februar – 30. jun;
1. septembar – 31. januar.

Kandidat može izabrati vreme koje mu najviše odgovara.

Kandidati treba da dobro vladaju jednim od zvaničnih jezika Saveta Evrope – engleskim ili francuskim. Takođe je poželjno znati i druge jezike. Osim toga, obavezna su znanja i veštine u pisanju projekata.

Za vreme prakse, praktikanti će vršiti istraživanja, spremati projekte, referate, izveštaje, vršiti analize i ocene susreta stručnjaka.

Program prakse predviđa 100 stipendija. Krajnji rok za prijavu za stipendiju je 31. avgust. Za samofinansirajuću praksu rokovi su 1. oktobar i 1. april.

Kandidatima je potrebno:

Biti državljaninom 1 od 43 države koje ulaze u savet Evrope.
Dobro vladati 1 od 2 zvanična jezika saveta Evrope (egnleskim ili francuskim). Pozdravlja se dobro znanje i drugih stranih jezika.
Imati diplomu o završenom visokom obrazovanju ili dokument koji potvrđuje završene 3 godine na fakultetu.

Formular i dodatne informacije su dostupni na sajtu: http://tinyurl.com/jfavusu

Previous articlePoziv za učešće na Akademiji ženskog liderstva
Next articleKonkurs za XX generaciju stažista BCBP