Home [treninzi] Poziv za učešće na Akademiji ženskog liderstva

Poziv za učešće na Akademiji ženskog liderstva

57
0

Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podšku ženama iz Kikinde uz podršku USAID Srbija vas pozivaju da se prijavite za učešće na Akademiji ženskog liderstva koja će se održati od 15-18. septembra u Subotici (za učesnice iz Vojvodine i Beograda) i od 29. septembra do 2. oktobra u Kragujevcu (za učesnice iz ostatka Srbije). Akademija je četvorodnevna obuka namenjena liderkama iz različitih stranaka, zainteresovanim da aktivno učestvuju u kreiranju političkog života Srbije i da kroz svoj angažman doprinesu poboljšanju položaja žena u društvu.

 

Akademija je četvorodnevna obuka namenjena liderkama iz različitih stranaka, zainteresovanim da aktivno učestvuju u kreiranju političkog života Srbije i da kroz svoj angažman doprinesu poboljšanju položaja žena u društvu. Akademija ženskog liderstva je program koji je u Srbiji sprovodio Nacionalni demokratski institut (NDI) do 2013. godine, kada su ga preuzele tri organizacije na otvorenom konkursu.

Akademija je namenjena političarkama, koje ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 • da su aktivne članice političkih stranaka, političkih pokreta ili grupa građana
 • da obavljaju javnu funkciju (u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti) ili da imaju želju da se kandiduju za javnu funkciju
 • da su spremne da kontinuiranim učenjem grade svoju karijeru i da su zainteresovane za oblast rodne ravnopravnosti
 • da dele vrednost solidarnosti – žele i reaguju u situaciji napada na žene ili kada je nekoj ženi potrebna pomoć i ohrabrenje
 • da, ukoliko budu izabrane, savezno odgovore obavezama koje su prihvatile u okviru Akademije ženskog liderstva

Posebnu pažnju ćemo posvetiti političkim strankama, organizacijama i grupama građana čije su članice zastupljene u novim sazivima predstavničkih tela – republičkog i pokrajinskog parlamenta, kao i skupština opština. U cilju formiranja izbalanasirane grupe učesnica, posebno ohrabrujemo pripadnice manjinskih nacionalnih zajednica da se prijave.

Ove godine na Akademiji će biti zastupljene sledeće teme: 

 • Istorija i rezultati borbe za ženska ljudska prava
 • Diskusija sa narodnim i pokrajinskim poslanicama
 • Politički sistem i važnost učešća žena u političkom odlučivanju
 • Pravni i institucionalni okvir za dostizanje rodne ravnopravnosti u Srbiji
 • Lokalne politike rodne ravnopravnosti
 • Položaj žena iz ugroženih grupa
 • Liderske veštine na ženski način
 • Životne priče liderki
 • Veštine javnog nastupa, argumentacije i debate

Pored predavanja, treninga i radionica na kojima se bavimo navedenim temama, program Akademije inkorporira dodatne oblike aktivnosti. Pored sticanja znanja i veština, polaznice Akademije imaće priliku da se sretnu i razgovaraju sa iskusnim političarkama i parlamentarkama, ali i sa liderkama ostvarenim u razičitim profesijama i ulogama. Predviđene su projekcije filmova koji tematski odgovaraju na teme koje su u fokusu Akademije ženskog liderstva, kao i video snimanje i analiza javnog nastupa svake od učesnica. Konačno, biće odvojeno i vreme za upoznavanje, umrežavanje i druženje učesnica programa.

Osnovne informacije o programu:

 • program Akademije će biti realizovan kroz jedan četvorodnevni seminar i prateće aktivnosti: sastanke sa mehanizmima za rodnu ravnopravnost i drugim nadležnim institucijama, zagovaranje za unapređenje normativnog okvira, kao i sastanke sa ženskim nevladinim organizacijama
 • na seminarima će biti prisutno do 30 učesnica
 • predavači/ice na seminaru će biti istaknuti stručnjaci/kinje i javne ličnosti
 • organizatori snose troškove seminara, smeštaja i prevoza kao i svih pratećih aktivnosti
 • polaznice koje budu učestvovale na Akademiji ženskog liderstva će po završetku programa dobiti potvrdu o uspešno završenom programu i postaće deo alumni kluba Akademije

Potrebno je da kandidatkinja popuni online prijavu Akademije ženskog liderstva o razlozima za uključivanje u politiku i bavljenje rodnom ravnopravnošću na najkasnije do ponedeljka, 18. jula 2016. godine. Za sve dodatne informacije moguće je kontaktirati Bogdana Uroševića, koordinatora programa, putem telefona +381 11 3036 520 ili putem mejla burosevic@bfpe.org

Selekcija kandidatinja obaviće se u periodu od 18. jula do 18. avgusta na osnovu sledećihkriterijuma:

 • Iskazana motivacija za bavljenje politikom
 • Iskustvo i prethodni angažman u politici u bavljenju rodnom ravnopravnošću
 • Posvećenost vrednostima rodne ravnopravnosti
 • Funkciji u okviru političke partije/pokreta
 • Učešću u institucijama izvršne ili zakonodavne vlasti, ili u organima javne uprave.

 Izveštaje sa prošlogodišnjih seminara možete pogledati na našem sajtu: Novi Sad i Niš

Program Akademije ženskog liderstva je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj programa je isključiva odgovornost Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra modernih veština i Centra za podršku ženama i ne predstavlja stavove USAID-a ili Vlade SAD.