KONKURS ZA RADNO MESTO ADMINISTRATOR/KA ZA FINANSIJE I KANCELARIJSKE POSLOVE

0
SHARE

vesti1OPIS POSLA

Organizacija: Centar za omladinski rad

Pozicija: Administrator/ka za finansije i kancelarijske poslove

Lokacija: Novi Sad/po potrebi putovanja unutar R. Srbije

Vrsta ugovora: Ugovor o radu (11 meseci, maj – mart 2012. sa mogućnošću produžetka)

1. Opšti opis posla

Administrator/ka za finansije i kancelarijske poslove će biti odgovoran/na za sprovođenj administativnih i finansijskih sistema i polisa organizacije po principima dobre prakse i zahtevima zakona države i specifičnih zahteva donatora. Takođe, će biti odgovoran/na za administrativne poslove organizacije.

 

 

2. LINIJSKI MENADŽMENT/Izveštavanje

Administrator/ka za finansije i kancelarijske poslove je pod linijskim menadžmentom Izvršne direktorke.

 

3. ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI

Finansije

 • Realizacija svih finansijskih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima, a uz odobrenje direktora/ke

 • Razvoj i održavanje koherentnog sistema fajliranja i arhiviranja finansijskih izveštaja za specifične projekte i organizaciju u celini

 • Kreiranje finansijskih izveštaja u skladu sa potrebama donatora

 • Zadužena za izvršenje svih plaćanja u skladu sa potrebama projekta i organizacije

 • Praćenje trošenja projektnih i budžetskih linija na mesečnom nivou

 • Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije sa agencijama, bankama i drugim relevantnim institucijama/organizacijama

 • Administriranje finansijskog sistema za rad sa više donatora

 • Zadužen/a za pripremanje potrebene dokumentacije za sprovođenje revizije

 

 

 

 

Administracija

 • Realizacija svih administrativnih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima

 • Razvoj i stalno ažuriranje svih kontakt listi (internih – npr. lista kontakata zaposlenih za hitne slučajeve; i eksterne – npr. lista kontakata medija)

 • Praćenje roka za obnavljanje ugovora zaposlenih, ugovora o zakupu, memoranduma o saradnji i drugih.

 • Prijavljivanje i odjavljivanje radnika u skladu sa zakonom države

 • Vođenje sistema za izdavanje/korištenje opreme i materijala u posedu organizacije.

 • Kontakt sa korisnicima usluga i ostalim zainteresovanim stranama na odgovarajući način i po potrebi

 • Redovno izmirivanje kancelarijskih troškova i materijala (zakup, struja, telefon, itd. uključujući nabavku kancelarijskog materijala za potrebe administracije)

 • Osiguravanje i ažuriranje dokumentacije vezanu za registraciju organizacije.

 • Kreiranje i ažuriranje inventorne liste.

 • Ugovaranje sastanaka kada je to neophodno (sa vlastima, partnerima, članovima odbora)

 • Osiguravanje administrativnih poslova za nesmetano funkcionisanje tima

 • Podrška timu za ispitivanju mogućnosti za prikupljanje sredstava (npr. redovno provjeravanja internet stranica donatora).

 • Redovno proveravanje organizacijske e-mail adrese i regularne pošte, kao i odgovaranje na istu.

 • Održavanje, registracija i osiguranje auta, osiguranje prostora i druge opreme po potrebi.

 

4. PROFIL KANDIDATA/KINJE

PROFIL KANDIDATA/KINJE

Kvalifikacije

 • VSS ili VŠS iz oblasti ekonomije

ili

SSS i relevantno iskustvo

 

Iskustvo, veštine i znanje

 • Minimum 3 godine sa sličnim kapacitetima u administrativnim i finasijskim poslovima

 • Iskustvo u razvijanju partnerskih odnosa

 • Iskustvo u izradi budžeta, upravljanju i praćenju troškova

 • Iskustvo u finansijskom upravljanju u okviru projektnog ciklusa

 • Iskustvo u radu u neprofitnom/nevladinom sektoru, posebno u programima za mlade

 • Poznavanje konteksta omladinskog rada u zajednici

 • Poznavanje pravnih okvira države

 • Najviši standardi integritea i profesionalizma

 • Dobre komunikacione i međupersonalne veštine;

 • Otvorenost za ostvarivanje odnosa sa različitim etničkim grupama

 • Razumevanje i motivacija za idenitifikovanje i iznalaženje efikasnih finansijskih rešenja

 • Dobre organizacione sposobnosti

 • Sposobnost da koristi samo-inicijativu i da proaktivno deluje predlažući poboljšanje sistema i procedura

 • Sposobnost da planira svoja zaduženja, određuje prioritete i izvršava zadatke pod pritiskom

 • Sposobnost da primenjuje strateški plan pri razvoju operativnih planova

 • Sposobnost da efikasno upravlja resursima

 • Sposobnost korišćenja osnovnih računarskih programa za obradu teksta, excel tabela, baza podataka, i drugih finansijskih softvera

 • Odlično poznavanje engleskog jezika

 • Posedovanje važeće vozačke dozvole i spremnost da vozi

 

Stav

 • Otvorenost

 • Toleracija

 • Odlučnost

 • Pozitivan stav

 • Fleksibilnost

 • Spremnost za učenje

 

Uslovi

 • 40 sati nedjeljno

 • 25 dana odmora tokom godine

 • Spremnost na putovanje unutar regije

 

Molimo sve zainteresovne kandidate/kinje da pošalju svoj CV (ne duži od 3 strane) sa popratnim motivacionim pismom na adresu danijela.radic@czor.org najkasnije do 16. aprila 2012. godine do 17.00 časova. Nepotpune i zakasnele aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko su Vam potreben dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na telefon 021 26 18 597 ili na gore navedenu e-mail adresu.