Home Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

200
0

fpn  Adresa: Jove Ilića 165
  Telefon: 3092-999
  Faks: 2491-501
  Sajt: http://www.fpn.bg.ac.yu
  E-pošta: fpn@fpn.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu počeo je sa radom 1968. godine prerastanjem iz Visoke škole političkih nauka (1960). Bio je prva nastavno-naučna ustanova te vrste u Jugoslaviji.

Danas je Fakultet političkih nauka moderna i jedinstvena obrazovno-naučna ustanova u Srbiji i Crnoj Gori, koja je usredsređena na obrazovanje i istraživanje u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. U završnoj fazi su pripreme za početak studija u oblasti državne uprave i lokalne samouprave, bezbednosti i balkanoloških studija. Usavršavanje i obogaćivanje programa, strukture kurikuluma, fundamentalnih i izbornih kurseva i modula, trajni je izazov Fakulteta, koji je protekom nekoliko decenija stekao prepoznatljivu reputaciju u zemlji i inostranstvu.

U pomenutim naučnim oblastima, interdisciplinarno i komparativno ustrojenim, Fakultet organizuje osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske studije, razvojna i primenjena istraživanja, specijalizovane inovativne kurseve, treninge i radionice. Međunarodna saradnja, po vrlo raznovrsnim osnovama, oduvek je bila visoki prioritet. Fakultet ima razvijenu izdavačku delatnost i raspolaže velikim bibliotečkim i dokumentacionim fondom. Studentima i nastavnicima su na raspolaganju usluge dobro opremljenog medijskog i kompjuterskog centra.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju četiri godine, odnosno 8 semestara i odvijaju se u okviru 4 odeljenja:

Novinarsko-komunikološkog,

Politikološkog,

Međunarodnih studija i

Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad.

Odeljenje se bira prilikom upisa.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta –  tel: 3092-806.
Studentska služba – tel: 3092-901.  od 11-13 časova.
Studenti FPN-a mogu da koriste i kompjuterski kabinet sa 50 računara i stalnom Internet vezom, kao i radio i TV studio.

Studenti: 
Savez studenata – tel: 3092-944 i  SUFPN —  tel: 3092-943.

Prijemni ispit

Za upis fakulteta potrebna je završena četvorogodišnja srednja škola.

Prijemni ispit se polaže iz dva predmeta i to:
– za međunarodne odnose i politikologiju – iz ustava i prava građana, istorije i sociologije
– za novinarstvo – iz ustava i prava građana, sociologije i srpskog jezika
– za socijalni rad – iz ustava i prava građana, sociologije i psihologije.