Home Univerzitet u Beogradu Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet

1730
0

stom  Adresa: Dr Subotića 8
  Telefon: 2685-288, 685-760
  Faks: 685-361
  Sajt: http://www.stomf.bg.ac.yu
  E-pošta: stomfak@rcub.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Između dva svetska rata, 1919-1941. god, stomatološku zdravstvenu zaštitu u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji obavlja mali broj doktora medicine, od kojih su neki bili specijalisti za bolesti usta i zuba. Krajem treće decenije pojavljuje se nekoliko zubnih lekara (dr med. det.), koji su završili stomatološke fakultete u Evropi i Americi.

U Beogradu je posle II svetskog rata 1945.-1952. godine radilo samo 108 zubnih lekara. Pri ovakvom stanju, u ovoj oblasti medicinske nauke, moralo se tražiti hitno rešenje osvog, zaista, gorućeg problema. Smatralo se da stomatološki fakulteti treba da izgrađuju stručnjake-zdravstvene radnika koji bi, pored opšteg medicinskog obrazovanja, savladali savremenu stomatološku materiju, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, kako bi se osposobili da samostalno deluju na ovom polju nauke.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je osnovan 1948. godine kao prvi te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Prosek trajanja studija je između 7 i 7,5 godina.

Osnovne studije: 
Osnovne studije traju 10 semestara (5 godina) zajedničke nastave, nakon čega studenti odlaze na specijalizacije iz željenih oblasti.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta –  tel: 2685-288.
Studentska služba – tel: 685-760, radno vreme 11-13 časova.
Biblioteka sa čitaonicom, Rankeova br.4

Studentski Info: 
Savez studenata – tel: 2684-787  i Sportsko udruženje “Stomatolog“.

Prijemni ispit:

Prijemni ispit se polaže iz biologije i hemije