Šumarski fakultet

0

sumarski1  Adresa: Kneza Višeslava 1
  Telefon: 3553-122 (centrala)
  Faks: 2545-485
  Sajt: http://www.sfb.bg.ac.yu
  E-pošta: info@sfb.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Šumarski fakultet je obrazovna i naučna ustanova, osnovana školske 1919/1920. godine kao odsek Poljoprivrednog fakulteta. Poljoprivredno-Šumarski fakultet se useljava u novu zgradu u Zemunu školske 1932/1933. god.

Uredbom vlade NR Srbije br. 39. od 5. februara 1949. god. (Sl. Glasnik NRSr br. 6/49) kao prvi poseban Šumarski fakultet u Jugoslaviji upisan je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Beogradu rešenjem Fi 1363/88.

Prvi dekan samostalnog Šumarskog fakulteta bio je prof. inž. Sreten Rosić.

Odlukom Narodnog odbora Beograda 2. aprila 1953. god. Šumarskom fakultetu je dodeljena zgrada u kojoj se i sada nalazi, u ulici Kneza Višeslava br. 1, tel 011/3553-122 na Banovom Brdu.

1956. Šumarski fakultet, pored opšteg smera šumarstvo, dobija poseban smer drvnu industriju.

1960. Uvode se još dva smera: pejzažna arhitektura i zaštita od erozije, tako da danas Šumarski fakultet ima ukupno četiri smera: šumarstvo, obrada drveta, pejzažna arhitektura i zaštita od erozije.

Na Fakultetu se izvodi nastava iz osnovnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija.Prosečno trajanje studija je 7,5 godina.

Osnovne studije:
U okviru Fakulteta postoje četiri odseka:

:: šumarstvo

:: prerada drveta

:: pejzažna arhitektura i hortikultura

:: ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa 

Studenti po završetku osnovnih studija stiču jedan od sledećih stručnih naziva:

 diplomirani inženjer šumarstva;

 diplomirani inženjer prerade drveta;

 diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulturu;

 diplomirani inženjer zaštite od erozije i uređenje bujica. 

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta – tel: 3545-485. 
Studentska služba – radno vreme za studente od 11-13 časova.
Biblioteka sa čitaonicom se nalazi u prizemlju.

Studentski Info:
Savez studenata ŠF-a – tel: 3553-122/lok.248, Studentska organiyacija Fagus – na adresi www.fagus.org.yu

Prijemni ispit:

U prvu godinu osnovnih studija na fakultetu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz:
– biologije i matematike – smerovi: šumarstvo i zaštita od erozije
– fizike ili matematike – smer: obrada drveta
– biologije, likovnog i test sklonosti – smer: pejzažna arhitektura.

Previous articleTehnološo-metalurši fakultet
Next articleStomatološki fakultet