Dvosemestralni seminar „Primenjena diplomatija“

0
SHARE

rapGeneracija 21 u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i uz podršku Fondacije Friedrich Ebert raspisuje konkurs za prijem desete generacije polaznika dvosemestralnog seminara „Primenjena diplomatija“.

Primenjena diplomatija predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja koje ima za cilj praktično i svestrano upoznavanje studenata sa aktuelnim međunarodnim tokovima i sa praksom diplomatske aktivnosti.

Konkurs je namenjen studentima III i IV godine međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon devet godina realizacije projekta, biće upisana jubilarna, deseta generacija od 30 talentovanih studenata sa odličnim akademskim uspehom.

Konkurs je otvoren od 26. septembra do 14. oktobra 2011. godine.

Zainteresovani studenti svoju biografiju i motivaciono pismo mogu poslati na e-mail: office@generacija21.org.rs.

Samo kandidati koji uđu u uži krug selekcije će biti kontaktirani.

Za sve dodatne informacije: Marija Džavić 065 4415 363; Jelena Ribać 064 0204 165.

Genracija 21
Kralja Milana 31/II
110000 Beograd, Srbija
tel. 011 3640 174

e-mail: office@generacija21.org.rs