Poziv za učešće na Letnjem univerzitetu o mladima i razvoju, Molina, Španija 12-19 septembar 2010

0
SHARE

paint1Centar Sever-Jug Saveta Evrope već tradicionalno organizuje Letnji univerzitet o mladima i razvoju u španskom gradu Molini. Ove godine tema trening kursa, koji se održava od 12. do 19. septembra 2010. godine, je „Globalni omladinski rad“.

Letnji univerzitet o mladima i razvoju okuplja više od 300 mladih iz različitih zemalja sveta i predstavlja odličnu priliku za razmenu znanja i iskustva, sticanje novih znanja, prijateljstava i kontakata.

Na inicijativu Ministarstva omladine i sporta, Republika Srbija se pridružila Centru Sever-Jug Saveta Evrope 2009. godine i time stekla šansu da mladim ljudima iz Srbije pruži priliku da učestvuju u različitim aktivnostima (seminarima, projektima) sa vršnjacima širom sveta. Na prošlogodišnjem Letnjem univerzitetu učestvovalo je i dvoje mladih aktivista iz Kancelarija za mlade Novi Sad i Užice, koji su se vratili sa fantastičnim utiscima.

U prilogu se nalaze formulari za prijavu i prezentacija trening kursa. Rok za prijavu je produžen i traje do 13. avgusta 2010. Više informacija možete dobiti na sajtu: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp

Vaše aplikacije pošaljite na e-mail adrese: icmyomollina@gmail.com i Marcos.ANDRADE@coe.int

Kontakt osoba iz Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta je mirjana.arsic@mos.gov.rs

UYD2010-TCGYW-Application

UYD2010-TCGYW-Call_Participants