Seminar o NATO za studente

0
SHARE

student5Hotel Babe, 6. – 9. septembar, 2010. godine
ISAC fond, u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, organizuje po prvi put trodnevni intenzivni Seminar o NATO za 25 studenata iz Srbije, koji će se održati od 6. do 9. septembra 2010. godine.  Program ima za cilj da ponudi jasno i informativno znanje o NATO i njegovom funkcionisanju, kao i o ulozi članica u okviru organizacije, i načinu na koji se njihovi spoljno-politički interesi ispoljavaju kroz članstvo u NATO. Seminar će takođe stimulisati diskusiju o potencijalnim interesima, mogućnostima i izazovima Srbije kroz učešće u Partnerstvu za mir, u kome je Srbija članica od 2006.godine.

Studenti će imati priliku da prisustvuju predavanjima domaćih i stranih predavača, stručnjaka političkih i vojnih pitanja NATO, koji rade kao predstavnici vlada, vojski, akademija i NATO sedišta.

Važan deo ovog programa biće jednodnevna model simulacija Severnoatlantskog Saveta, koja će omogućiti učesnicima da igraju ulogu predstavnika NATO zemalja članica, tako predstavljajući spoljnopolitičke interese određene države kako bi uticali na odluke koje će simulirani Severnoatlanstki Savet raspravljati i donositi.  Studenti će kroz ovu simulaciju upotrebljavati i vežbati različite vidove komunikacije i kritičkog razmišljanja, kao što su javni govor, grupna komunikacija, politička analiza, pregovaranje i pisanje, kako bi na najbolji način predstavili i promovisali politiku određene zemlje.

USLOV PRIJAVLJIVANJA:

Kandidat mora da bude registrovani student univerziteta na području Republike Srbije.

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA PRIJAVU:

  • popunjen formular za prijavu;
  • motivaciono pismo (pogledaj formular za prijavu);
  • dokaz o znanju engleskog jezika (skeniranu kopiju dokaza znanja o engleskom jeziku (npr. sertifikat, diploma škole jezika) ili kopiju dokaza o položenom ispitu iz engleskog sa visokom ocenom)
  • pismo preporuke (od profesora univerziteta ili osobe/organizacije koja poznaje kandidata kroz rad, volontiranje, seminare, itd.. Ovo pismo može da bude napisano ili na engleskom ili na srpskom jeziku);
  • Vaša slika u .jpg formatu (najviše do 300KB velišine).

ROK ZA PRIJAVU:

29. jul, 2010. godine

NAČIN PRIJAVE:

Prijavu možete preuzeti OVDE ili putem internet adrese www.isac-fund.org i poslati na
e-mail adresu: govedarica@isac-fund.org

Svi dokumenti uključujući popunjenu prijavu, motivaciono pismo, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo preporuke, kao i jednu sliku, moraju da se pošalju isključivo putem elektronske pošte na gore navedenu e-mail adresu.  Aplikacije poslate poštom neće biti prihvaćene.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA:

Da li će moja prijava biti uzeta u obzir ako stigne nakon 29. jula?

Sve prijave koje budu poslate zaključno sa 29.julom biće uzete u obzir.  Sve prijave moraju da se pošalju putem e-maila. 

Da li mogu da se prijavim iako počinjem da studiram u septembru 2010. godine?
Da, možete da se prijavite.  Svi registrovani studenti, uključujući one od septembra 2010.godine, su u mogućnosti da se prijave za ovaj seminar.

Da li treba da posedujem diplome i sertifikate stečene van  srednje škole ili fakulteta kako bih se prijavio/la?

Ne, ali takve mogu da služe kao dodatni poen prilikom odabira kandidata.

Da li se prosek mojih ocena vrednuje prilikom odabira kandidata?
Ne, ali neophodno je da kandidati podnesu dobro motivaciono pismo, kao i da ispunjavaju ostale uslove konkursa, da bi bili vrednovani kao jaki kandidati za ovaj seminar.

Da li se ovaj seminar plaća?

Ne. Organizatori pokrivaju sve troškove seminara, putovanja, hotela, hrane, kao i svih aktivnosti vezanih za program. Međutim, ukoliko želite, možete da ponesete svoj novac za vaše lične potrebe. 
Ako imam još neko pitanje, gde mogu da dobijem odgovor?

Ako imate bilo koje dodatno pitanje, možete kontaktirati ISAC fond, svakog radnog dana od 12:00 do 15:00h, na telefon 011/3286 986, ili poslati pitanje na e-mail adresu: govedarica@isac-fund.org.