Fond za mlade talente raspisao konkurs za one koji žele da nastave studije u inostranstvu

0
SHARE

lova1Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je novi konkurs namenjen onima koji žele da nastave studije u zemljama članicama Evropske unije, zemljama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA), kao i na vodećim svetskim univerzitetima. Da bi ostvarili pravo na stipendiju, kandidati moraju Fondu za mlade talente da pošalju dokaze da ispunjavaju sledeće uslove:

– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih studija (da im je prosečna ocena najmanje 8,5 za svaki prethodno završeni nivo studija, odnosno da im je prosečna ocena najmanje 8,5 u toku studija za studente upisane na završnu godinu studija prvog stepena);
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija; – da nisu navršili 25 godina života – za studente završnih godina studija prvog stepena studija, odnosno 27 godina – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina – za studente studija trećeg stepena;
– da su najmanje jednu godinu osnovnih studija završili na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
– da su u školskoj 2010/2011. godini upisani na završnu godinu studija prvog stepena odnosno da su upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
– da su redovni studenti („Full time students“) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Ovde možete preuzeti tekst konkursa, spisak vodećih univerziteta i obavezan obrazac  za prijavu na konkurs.