Stipendije Fondacije ‚‚Robert Boš’’

0
SHARE

rapFondacija „Robert Boš“, u okviru svog programa „Menadžeri u oblasti kulture iz srednje i istočne Evrope“, stipendira 13-tomesečni boravak u SR Nemačkoj za 12 kandidata iz navedenih evropskih regiona za akademsku 2010/2011. godinu. Stipendisti će od 01.oktobra 2010. godine svojim originalnim i inovativnim projektima u Nemačkoj da predstave kulturnu raznolikost i savremenu umetničku scenu svojih zemalja.

Programom je predviđena praksa u institucijama kulture i umetnosti širom Nemačke (izuzev Berlina), koje imaju iskustvo na polju međunarodne kulturne saradnje i koje žele da prošire svoje kontakte sa zemljama srednje, istočne i jugoistočne Evrope.
Stipendistima je programom takođe omogućeno usavršavanje u oblastima: projektnog menadžmenta, timskog rada, prikupljanja fondova, rada sa javnošću i medijima, kao i marketinga u oblasti kulture.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

* radno iskustvo u izradi projekata u oblasti kulture i u menadžmentu u kulturi,
* mesto stanovanja u srednjoj, istočnoj ili jugoistočnoj Evropi,
* već ostvareni kontakti sa savremenom umetničkom i kulturnom scenom svojih zemalja,
* dobro znanje nemačkog jezika,
* visoka stručna sprema
* natprosečno zalaganje i samostalnost u radu

Fondacija „Robert Boš“ polaznicima programa obezbeđuje mesečnu stipendiju u iznosu od 1000 evra, putne troškove, troškove zdravstvenog osiguranja, troškove uvodnog seminara (oktobra 2010. godine) i redovnog seminara, kao i dodatne subvencije tokom trajanja stipendije i u početku profesionalne karijere po povratku u matičnu zemlju.
Fondacija takođe omogućava povezivanje sa drugim programima Fondacije.

Rok za prijavljivanje kandidata na nemačkom jeziku je 14. mart 2010. godine, isključivo preko internet stranice www.moe-kulturmanager.de.

Izvor: Studentski svet