Sastanci o razvoju institucionalnog okvira politike za mlade

0
SHARE

U Beogradu, 28. i 29 januara, u hotelu Palas, održaće se drugi po redu Regionalni, a odmah nakon njega i II Nacionalni sastanak posvećen razvoju institucionalnog okvira politike za mlade u Srbiji.
Sastanci predstavljaju nastavak konsultativnog procesa u okviru projekta Građanskih inicijativa „Podrška izgradnji održivog institucionalnog okvira omladinske politike na lokalnom nivou”, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Na regionalnom sastanku će se okupiti koordinatori i saradnike iz 7 gradova/opština u Srbiji ( Prijepolje, Palilula, Obrenovac, Blace, Šabac, Zaječar i Loznica) da bi analizirali trenutni status, moguća institucionalna rešenja, kao i pravni okvir onih tela za mlade, koja se mogu naći u okviru budućeg Zakona o mladima. Kancelarije za mlade iz obuhvaćenih opština imale su različite razvojne pravce – kod nekih model njihovog rada razvijen i definisan, a kod većine određene procedure i rešenja još uvek nedostaju. Tako ovi sastanci za cilj imaju i planiranje na koje načine zajedničko iskustvo može da se koristi u svrhu zagovaranja za određena rešenja.

Nacionalni sastanak, baziraće se na  ključnim tačkama i rezultatima Regionalnog sastanka, a podrazumeva susret sa relevantnim društvenim akterima na nacionalnom nivou. Uz učesnike predhodnog sastanka, učestvovaće i  predstavnici Ministarstva omladine i sporta, kao i predstavnik Stalne konferencije gradova i opština.  Na ovaj način moći će da se razmene stavovi i kreiraju preporuke za definisanje statusa tela za mlade, odnosno izdvoje ključne tačke koje mogu uticati na definisanje ovih institucija u okviru Zakonu o mladima.