FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO RASPISUJE KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ZA UBLAŽAVANJE SOCIJALNIH POSLEDICA

0
SHARE

 Ekonomska kriza je dovela do smanjenja privrednih aktivnosti i rasta nezaposlenosti. Kriza proizvodi značajne negativne socijalne posledice kao što su smanjenje kvaliteta ličnog i života u lokalnoj zajednici, sužavanje mogućnosti za zadovoljavanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih sličnih potreba građana, sužavanje prostora za efektivno ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava i otežano planiranje i obezbeđivanje uslova za održivi razvoj. Zbog toga je Fond odlučio da razvije novi program i podrži projekte i aktivnosti koje doprinose ublažavaju društvenih posledica ekonomske krize, smanjivanju negativnih efekata krize na koheziju društva i na dalje pogoršavanje položaja pripadnika posebno ranjivih grupa stanovništva.
U dobijanju podrške prednost će imati projekti koji:
– doprinose očuvanju ili razvijanju novih obrazovnih, zdravstvenih i sličnih programa i politika za decu i mlade iz porodica koje su neposredno ili najteže pogođene krizom (npr. porodice onih koji su nedavno izgubili posao ili zbog krize neredovno primaju zarade, porodice teško zapošljivih lica) i za decu i mlade iz drugih ranjivih kategorija;
– osnažuju građane ili im pružaju neposrednu pomoć da pristupe svojim pravima, ostvare ih ili prevaziđu probleme koji su prouzrokovani krizom (npr. kroz osnivanje savetovališta, zastupanje građana, pružanje održivih formi socijalne pomoći i podrške, i sl.) ;
– nude različite oblike profesionalnih obuka i prekvalifikacije za novonezaposleno i teško zapošljivo stanovništvo (npr. programi subvencionisane prekvalifikacije na radnom mestu; brze obuke za nove, tražene poslove; informisanje i savetovanje za pokretanje novog posla; savetodavna i druga podrška poslodavcima (npr. gašenje firme, racionalno otpuštanje radnika, uvođenje šema fleksibilnog zapošljavanja);
-doprinose očuvanju postojećeg obima aktivnosti i zaposlenosti u MSP, obrazovnim, medijskim, socijalnim, institucijama kulture i sl. i podstiču stvaranje uslova za održivi razvoj ili promovišu socijalno odgovorno poslovanje (npr. osnivanje fondova solidarnosti; savetovanja i mentorstvo za uspešno vođenje poslova u uslovima krize; uvođenje inovativnih modela organizacije i upravljanja u MSP-ima, institucijama kulture i medijima kojima se unapređuje produktivnost rada, podiže kvalitet usluga ili smanjuju troškovi i sl.)
– doprinose zadovoljenju najhitnijih potreba mladih (npr. doprinose bržem zapošljavanju mladih i povećavaju njihovu zapošljivost; olakšavaju ispunjavanje njihovih kulturnih, sportskih i drugih potreba ili doprinose rešavanju njihovih problema vezanih za nasilje i rizične oblike ponašanja; obezbeđuju praktikovanje zdravih stilova života i stvaraju prostor za korišćenje kreativnih kapaciteta mladih i njihovo angažovanje u unapređivanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici);
-obezbeđuju očuvanje intenziteta i kvaliteta kulturne ponude i očuvanju nezavisnih uređivačkih politika u medijima i institucijama kulture (npr. kroz ponudu inovativnih kulturnih sadržaja, promociju kulture solidarnosti i građanskog aktivizma; intenziviranje horizontalne i vertikalne razmene kulturnih sadržaja, i sl.);
Takođe, prednost u dobijanju podrške će imati projekti koji su obezbedili su-finansiranje od drugih donatora ili iz javnih i drugih izvora.
Pravo podnošenja projekata imaju: državni organi i institucije (obdaništa, škole, fakulteti, centri za socijalni rad, služba za zapošljavanje i sl.); lokalni organi uprave i lokalne institucije, nevladine organizacije, sindikati, strukovna, poslovna i druga udruženja građana.
Prvi rok za podnošenje projekata je 30. septembar 2009. godine.
Rok za odlučivanje o projektima je:
– 60 dana od dana zatvaranja konkursa za projekte čija vrednost ne prelazi 1.500.000,00 RSD;
-120 dana od dana zatvaranja konkursa za projekte čija je vrednost veća od 1.500.000,00 RSD.
Projekti se podnose na posebnom formularu koji se od dana objavljivanja Konkursa može preuzeti na Web stranici: www.fosserbia.org i direktno u Fondu za otvoreno društvo, Kneginje Ljubice 14, Beograd, od 10-15,00h.
Projektna dokumentacija se dostavlja poštom na adresu: Fond za otvoreno društvo, poštanski fah 59, 11000 Beograd sa naznakom: Za konkurs za sredstva iz Urgentnog fonda i elektronski na adresu office@fosserbia.org sa istom naznakom: Za konkurs za sredstva iz Urgentnog fonda.
U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji budu dostavljeni u roku, imaju kompletnu projektnu dokumentaciju i dostavljeni su na propisanim formularima.
(Fond za otvoreno društvo)