Tako mladi a već konformisti

0
SHARE

 Stranačka omladina, to su tzv. mladi lavovi srpske politike, ali bez zuba i smelosti, poslušni sledbenici svojih funkcionerskih uzora
Nemojte da sa 20 godina budete kao mi sa četrdesetak, jer ako budete takvi onda nema ni potrebe da postoji omladina, rekao je nedavno na izbornoj skupštini omladine Demokratske stranke gradonačelnik Beograda i funkcioner DS Dragan Đilas. Ova njegova izjava može se tumačiti kao redak i ubedljiv trenutak iskrenosti političara koji u stvari priznaje da su konformizam, podaništvo i odsustvo kritičkog duha zavladali ne samo među starijim članovima Demokratske stranke već da je to i jedno od glavnih obeležja i stranačke omladine.

Time se nameće pitanje čemu, u stvari, služe podmlaci naših političkih stranaka. Ne sećam se da je iz njihovih redova nastala neka radikalnija mladalačka, sveža i prevratnička ideja koja je prodrmala našu stranačku i političku scenu. Naprotiv, podmlaci stranaka su prava slika i prilika svojih partijskih oligarhija, često dovedeni do groteske i karikature svojim nastojanjima da budu što vernije kopije stranačkih funkcionera. Oni se svojski i uporno trude da što više liče na svoje stranačke funkcionere i da što vernije slede svoj započeti put građenja stranačke i političke karijere. Konformizam, odanost rukovodstvu i podaništvo su ulaznice u partijske oligarhijske redove. Omladina u našim strankama tu lekciju je veoma dobro savladala.

Omladina DS služi danas kao neka vrsta stranačke pešadije, deluje kao regrutni oligarhijski centar, pouzdani stranački poverenik lobističkih grupa i glavna udarna pesnica u vreme kada se pokrenu lobističke grupe u stranci, ili kada treba da se osigura jedinstvo u stranačkim redovima. U unutarstranačkim borbama omladina većine stranaka često je neka vrsta jezička na političkim terazijama. U izbornim sudarima i previranjima omladinci se uče političkoj tehnologiji lobiranja, što se inače proglašava za vrhunac političke tehnike i pragmatičnosti. U tim borbama se kale i pripremaju nove stranačke uzdanice, uz najvažniji uslov da ne remete uspostavljena pravila stranačkog jedinstva.

Mladi aktivisti ne iskazuju, pri tom, nikakvu originalnu inicijativu, smelost ili utopističku privrženost političkim idejama i idealima, što bi moralo da bude glavno obeležje mladih ljudi ne samo u strankama. Umesto tog prometejskog pristupa politici i društvenim dešavanjima, dobili smo klonirane predstavnike stranačkih podmladaka kao bledih kopija svojih stranačkih funkcionerskih izabranika. Funkcioneri stranačkih podmladaka samo su prigodan dekor u stranačkom životu, uvek spremni da stvaraju privid snage i aktivizma stranke, bez inicijative, idealizma i nekonformizma. Upravo je konformizam i odsustvo građanske hrabrosti glavno obeležje stranačkih podmladaka čvrsto uvezanih u tromu i zatvorenu stranačku oligarhiju. Oni su se samo skladno uklopili u mrtvo stranačko more, stajući pokorno u red za ulazak u posvećene stranačke svite. To su tzv. mladi lavovi srpske politike, ali bez zuba i smelosti, poslušni sledbenici svojih funkcionerskih uzora. O tome veoma ubedljivo svedoči izjava novog predsednika omladine DS Balše Božovića. On kaže da se Demokratska omladina ne plaši da kritikuje nijednog funkcionera DS-a ali da nema potrebe za tim.

Izvor:Politika