Home [njuz] NI “BOLONJA” NE POMAŽE

NI “BOLONJA” NE POMAŽE

55
0

japanska_anim.jpgOd 6.565 studenata prve godine na Novosadskom univerzitetu, svega 559 ili 8,51 odsto je uspelo da položi sve ispite u januarskom ispitnom roku. Najmanja prolaznost je na Poljoprivrednom fakultetu, gde je samo troje od 756 studenata prvi semestar završilo sa ocenom u indeksu.

Iako bolonjski sistem, po kojem studiraju i novosadski brucoši, podrazumeva da se obaveze odrade još tokom predavanja i ne poznaje prenošenje ispita u sledeću godinu, prvi rezultati prolaznosti su ipak pokazali da se Bolonja teško primenjuje na Novosadskom univerzitetu.

Dok profesori tvrde da studenti moraju da budu ozbiljniji, akademci se žale na preobimno gradivo jer su kako kažu mnogi dvosemestralni ispiti zbijeni u jedan semestar.

– Studenti nisu u potpunosti ozbiljno shvatili obaveze i moraju da zaborave kampanjski rad. Profesori moraju da revidiraju sadržaj knjiga i obim jer je bilo i slučajeva da se samo smanjio font kojim je knjiga štampana, a da je sve ostalo isto. Lako je studentima nametnuti režim studiranja, ali i uprave fakulteta moraju da reaguju – kaže Nikola Čubrilo, student prorektor.

On dodaje da rezultati jesu alarmantni, ali da će se prava slika znati tek posle analiza aprilskog roka. Kako kaže, mnogi studenti su odradilio deo obaveza i trebalo bi da ih finalizuju u sledećem roku.

– Studenti još slabo dolaze na predavanja, a s druge strane, u uslovima kada 300 studenata u jednom amfiteatru sluša hemiju, profesori ne mogu da obave pravu evidenciju prisutnosti. Predviđeno je minimalno 20 aktivnih časova nedeljno, a naši profesori su zadržali po 30 časova jer je Ministarstvo propisalo da profesorska plata zavisi od fonda časova i broja studenata. Ovo utiče na dodatne obaveze za studente, koji su često po ceo dan na predavanjima jer je nemoguće organizovati nastavu bez rupa u predavnjima – kaže Pero Erić, prodekan za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu.

On se nada će akademci iskoristi april i jun da polože zaostale ispite, a kako kaže, u suprotnom se može očekivati vruć oktobar.
Ukoliko se rezultati ne poprave i ne prihvati predlog rektora svih univerziteta da se ove godine omogući upis u sledeću godinu sa 40 bodova, u studentskim organizacijama očekuju velike probleme na jesen.

– Studentima se mora izaći u susret jer mnogi neće upisati godinu i preći na budžet. Suviše brz prelazak sa starog sistema i veoma krut zakon dovoli su do ovoga – kaže Milan Babić, predsednik Saveza studenata.

Autor: Radivoj Vujanović
(preuzeto iz "Blica" 16.05.2007.)