Studenti podelili loše ocene profesorima

0
SHARE

 Studenti Univerziteta u Beogradu traže od svojih profesora da ih više podstiču, da sa njima ostvare direktniji kontakt, da se više uključe u nastavu i da pruže više informacija o seminarskim radovima i vežbama, pokazala je najnovija anketa..
To su opšte ocene ankete u kojoj studenti ocenjuju svoje profesore i, mada se takve analize rade već dve godine, posle svakog semestra, za sada se pojedinosti neće iznositi u javnost, rekla je prorektorka za nastavu Neda Bokan.

 Uopšteno govoreći, interaktivni rad profesora najlošije je ocenjen, rekla je Bokan, dodajući da rezultate razmata Odbor za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Univerziteta u Beogradu, dekani, nastavno-naučna veća fakulteta.
U svakom slučaju, ankete imaju smisla jer se lošije ocenjeni profesori, posle razgovora sa dekanima i upozorenja, trude da ostave bolji utisak, rekla je ona, dodajući da su u početku takve ankete nailazile na otpor, ali da se sada shvataju kao "normalna stvar".
Posle dva upozorenja profesori se sankcionišu, rekla je Bokan podsetivši da zbog loših ocena od studenata jednoj profesorki Šumarskog fakulteta nije potvrđen izbor, kao i da su na Filološkom fakultetu studenti protestovali protiv profesora nemačkog jezika.
Pitanja u anketi su jedinstvena za ceo univerzitet i studenti su pored ostalog ocenjivali da li nastavnik izlaže jasno i razumljivo, da li izlaže pregledno i ističe najbitnije, da li dolazi na čas dobro pripremljen, da li kasni, odgovara li na studentska pitanja, podstiče li ih, da li vodi računa o njihovim komentarima, da li su dobijene ocene adekvatne pokazanom znanju…
Bokan smatra da bi neka pitanja mogla da se dodaju u anketi, a da se pojedina izostave, kako bi se vrednovanje pedagoškog rada nastavnika unapredilo.
Ocenjivanje profesora jedna je od obaveza uvedena Zakonom o visokom obrazovanju.

Izvor:24 sata