12. Međunarodni mediteranski festival mladih „Sustret kultura“

0
SHARE

 Dvanaseti Međunarodni mediteranski festival mladih pod nazivom „Susret kultura“ održati će se od 05. do 09. maja 2009. godine u Antaliji. Na festivalu mogu učestvovati svi studenti koji su uključeni u kulturne aktivnosti i događaja koji sadrže nacionalne i regionalne motive učesnika. Smještaj, hrana i lokalni prevoz za sve odabrane učesnike će osigurati Akdeniz Univerzitet tokom cijelog festivala. Akdeniz Univerzitet u Antaliji takođe poziva sve zaineresovane studenstke klubove, udruženja, sekcije itd., koji se bave muzikom, dramom, plesom, organizovanjem izložbi, da najkasnije do 06.03.2009. godine dostave svoje prijave za učešće na oivom festivalu, koristeći obrazac sa web-stranice www.akdeniz.edu.tr/festival gdje se mogu naći informacije o festivalu i uslovima učestvovanja.

Kontakt detalji:
Akdeniz University
Directorate of Health, Culture and Sports
Department of Culture
Campus / Antalya
Turkey
Tel: + 90 – 242 310 15 75
Fax: + 90 – 242 227 69 91
E-mail: festival@akdeniz.edu.tr