Stipendije za godinu dana u SAD

0
SHARE

 Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), putem ugovarača „World learning“-a, predstavlja novi program razmene studenata pod imenom „Forecast“. Ova razmena obezbeđuje stipendije za nediplomirane studenate na jednu akademsku godinu studija u SAD, sa početkom u avgustu 2009.
Stipendija pokriva međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda i bolesti, manju novčanu stipendiju i kupovinu knjiga. Studenti će pohađati kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, a smeštaj je u studentskim domovima. „Forecast“ je otvoren ka svim akademskim oblastima studiranja. Kandidati moraju da ispune sledeće uslove:
– Da su državljani Srbije i da trenutno žive i studiraju u Srbiji;
– Da su upisani kao nediplomirani studenti na univerzitetu u Srbiji i da su zadovoljavajuće završili bar jednu godinu studija, ali da nisu na poslednjoj godini studija u vreme podnošenja prijave;
– Da imaju između 18 i 26 godina;
– Da dobro vladaju pisanim i govornim engleskim;
– Da su u mogućnosti da studiranje u SAD počnu u avgustu 2009;
– Da su u mogućnosti da dobiju i pridržavaju se vize SAD za razmenu studenata (J-1).
Formulari za prijavu nalaze se na sledećim sajtovima: http://www.worldlearning.org.yu/ i http://belgrade.usembassy.gov/embassy/pa/fep.html, a zainteresovani prijavu mogu da popune i lično u kancelariji „World learning“ projekta u Beogradu (ulica Kralja Milana 4A, stan 27, tel: 011/361-2462). Krajnji rok za prijave je 15. januar 2009. do 17 sati.