Unimovie – međunarodni video i kratkometražni film

0
SHARE

 12. izdanje festivala Unimovie – Međunarodnog Videa i kratkometražnog filma održat će se u Pescari, Italija, od 1. do 4. oktobra 2008. Međunarodni kandidati mogu prijaviti radove u kategoriji međunarodnog kratkometražnog filma i videa. Rok za prijavu je 1. jul 2008.

Detaljnije informacije i kontakt:
e-mail: info@unimovie.it
web: www.unimovie.it