Home [konkursi] Kreditiranje inovacione delatnosti – konkurs za pretvaranje inovacije u gotov proizvod za...

Kreditiranje inovacione delatnosti – konkurs za pretvaranje inovacije u gotov proizvod za 2008. godi

37
0

 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Fond za razvoj Republike Srbije je u okviru Programa o rasporedu sredstava namenjenih za pretvaranje inovacije u gotov proizvod za 2008. godinu raspisao javni poziv – konkurs (dnevni list "Politika", 25.03.2008.), usmeren na dugoročno kreditiranje inovacione delatnosti, odnosno finansiranje inovacionih projekata primenljivih u privredi. Napominjemo da je ovo ponovljen konkurs koji je bio objavljen u julu mesecu 2007. godine.  

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici i pravna lica – privredna društva na području Republike Srbije registrovani u Agenciji za privredne registre.

Posebna pažnja u finansiranju inovacione delatnosti biće usmerena na realizaciju i plasman inovacija, čime će se podsticati inventivnost kod mladih, podsticati inovatori na korišćenje domaćih resursa, a sve u cilju podsticanja ukupnog privrednog razvoja.

Uslove za korišćenje kredita Fonda, kriterijume za ocenu investicionih programa,realizaciju sredstava, iznos i planiranu mesečnu dinamiku korišćenja sredstava preuzeti sa

http://www.fondzarazvoj.sr.gov.yu/