Jednogodišnja stipendija za Pisca – Grad Grac

0
SHARE

 Jednogodišnja stipendija za Pisca Grada Graca, u periodu od 1. septembra 2008. do 31. avgusta 2009. godineGrac svake godine dodeljuje stipendiju za Pisca Grada Graca. Ona podrazumeva besplatan stan u Šlosbergu, od 1. septembra, u godini kada se nagrada dodeljuje, do 31. avgusta naredne godine,

kao i godišnju stipendiju od 1.100 evra. Kulturvermittlung Steiermark biće supervizor posetioca, u konsultacijama sa Odeljenjem za kulturu Grada Graca.

Cilj stipendije je da promoviše inovativne književnike sa sposobnošću da istražuju aktuelne teme, koji se odlikuju jezičkim i estetskim kvalitetima, autentičnošću i umetničkim integritetom. Boravak u Gracu trebalo bi da doprinese kulturnoj razmeni i interakciji sa lokalnom literarnom scenom. Od dobitnika stipendije se očekuje da eksplicitno prihvati da boravi u Gracu najmanje osam meseci, tokom nevedenog perioda.

Književnici koji su već imali status Pisca Grada Graca ne mogu ponovo da se prijave za ovu stipendiju.

Regionalna ograničenja za kandidate ne postoje, kako bi bio omogućen međukulturni diskurs između evropskih i neevrpskih književnika.

Osnovni zahtevi

-kulturološka zainteresovanost i lingvistički afiniteti vezani za grad
-osnovno znanje nemačkog jezika
-barem jedno objavljeno samostalno delo (ne prihvata se privatno objavljeno delo); pet objavljenih tekstova u časopisima ili antologijama, ili dve već emitovane ili objavljene pozorišne radio drame; ili jedan scenski komad koji je već izvođen na sceni ili objavljen
-spremnost da se učestvuje u dijalogu između literarne scene i lokalne gradske sredine
-spremnost da se učestvuje u javnim čitanjima, na školskim predavanjima, u diskusijama itd. koje organizuje Odeljenje za kulturu Grada Graca ili Kulturvermittlung Steiermark, radi povezivanja sa javnošću i kulturnom scenom Graca
-izrada predloga za konkretan projekat, koji će biti realizovan tokom ovog boravka

Potrebna dokumenta (u šest primeraka)

-motivaciono pismo (neformalni stil)
-biografija
-spisak objavljenih dela i tekstova
-dva različita objavljena dela (zajedno sa prevodom, ako delo nije objavljeno na
nemačkom)*
-odštampani tekstovi (pet do deset stranica proznog ili dramskog teksta, ili
pet pesama, na jeziku originala i u prevodu na nemački)
-koncept za predloženi projekat (na približno dve stranice A4 formata)

* Dimenzije: uzorak teksta na pet do deset stranica; nije neophodno slati same
knjige
**Opis konkretnog idejnog projekta koji će biti sproveden tokom boravka u
Gracu

Metod nagrađivanja

-poziv za podnošenje prijava
-procena prijava koju vrši savetodavni odbor za književnost i Odeljenje za
kulturu Grada Graca
-odluku donosi vlada Grada Graca

Krajnji rok za prijavu:

31. mart 2008. (krajnji datum na poštanskom žigu)

Prijave slati na adresu:

Kulturamt der Stadt Graz
Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer Platz)
8020 Graz

Kontakt:

Kulturamt
Tel.: +43/316/872-4901
kulturamt@stadt.graz.at