Home [konkursi] Konkurs za grupni likovni ili literarni dečji rad na temu „Moja ulica...

Konkurs za grupni likovni ili literarni dečji rad na temu „Moja ulica / selo / grad 2010. godine“.

87
0

 Tim Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) pokrenuo je program „Kontakt organizacije civilnog društva“ sa namerom da podstakne i promoviše uključenje organizacija civilnog društva (OCD) u proces primene Strategije za smanjenje siromaštva na nacionalnom i lokalnom nivou.

Naša organizacija, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, izabrana je za Kontakt organizaciju civilnog društva (KOCD) za decu.

 

Cilj programa KOCD je da se uspostavi i unapredi komunikacija i dijalog između predstavnika civilnog društva i državnih institucija i da se OCD uključe kao ravnopravan partner u sprovođenje SSS. Aktivnosti programa treba da doprinesu rešavanju pitanja koja se tiču zastupanja interesa i poboljšanja položaja osetljivih grupa.

 

Kako bismo i deci omogućili da učestvuju u ovom procesu, u skladu sa članovima 12. i 13. Konvencije UN o pravima deteta (pravo i obezbeđivanje prava deteta na slobodu izražavanja i traženje, primanje i davanje informacija i ideja), odlučili smo da raspišemo konkurs za grupni likovni ili literarni dečji rad na temu „Moja ulica / selo / grad 2010. godine“.

 

Ideja konkursa je da devojčice i dečaci uzrasta od 6 do 18 godina u vršnjačkoj grupi (odeljenje, predškolska grupa, radionica itd.) na organizovani način, uz pomoć učitelja/ljice, nastavnika/ce, radioničara/ke ili edukatora/ke, razmisle i diskutuju o siromaštvu u svojoj sredini (kolektivnom centru, selu, školi, ulici, mahali itd.) i o promenama koje žele da se dese na tom polju do 2010. Rezultate diskusije treba da pretoče u zajednički crtež, pesmu ili esej i pošalju nam do 1. maja 2008. Rad kojim konkurišu treba da prati i pismo u kome deca zajednički izražavaju na koji način bi utrošili iznos od 40.000 dinara (koji je obezbedila Kompanija Zdravlje Actavis iz Leskovca), koliko iznosi nagrada za najbolji rad, za smanjenje efekata siromaštva u njihovom neposrednom okruženju.

 

Rad treba poslati na adresu:

 

Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine

 

Za konkurs

 

Bulevar Nemanjića 67a

 

Tržni centar „Zona 1“, lokal 39

 

18000 Niš

 

Svi radovi koji pristignu na konkurs biće u formi kompakt diska poslati Narodnoj kancelariji Predsednika Republike Srbije, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvete, Ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu infrastrukture, Ministarstvu finansija, Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije, Timu potpredsednika Vlade za sprovođenje Strategije za smanjenja siromaštva i biće važan izvor preporuka i prioriteta u definisanju mera smanjenja siromaštva dece.

 

Kriterijumi za odabir najboljeg rada:

 

artikulacija potreba konkretne grupe dece za promenama i smanjenjem siromaštva u lokalnoj zajednici,

kreativnost,

razumevanje različitih oblika siromaštva,

korist zajednice od dečije inicijative.

Društvo će organizovati dodelu nagrade krajem maja 2008, a nagradu će uručiti donator – kompanija Zdravlje Aktavis. Dodela nagrade biće medijski propraćena, a deca – dobitnici nagrade imaće prilike da kažu na koji način će upotrebiti nagradu za ublažavanje efekata siromaštva u svom okruženju.

 

Tekst konkursa možete naći i na www.oknis.org.yu/zadecu .

 

Program Kontakt organizacije civilnog društva za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva finansiran je sredstvima Odeljenja za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva namenjenih Vladi Republike Srbije da nadzire i koordinira implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva. Za sadržaj ovog dokumenta jedino je odgovorno Društvo zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine. Izneti stavovi se ne mogu smatrati zvaničnim stavovima Tima potpredsednika Vlade za implementaciju SSS.