Stipendije za jednogodišnje studije u Francuskoj

0
SHARE

 Francuska Vlada dodeljuje za univerzitetsku 2008/2009 godinu stipendije za postdiplomske studije (nivo Master 2) u trajanju od godinu dana i to u sledećim oblastima:Studije Književosti, Lingvistike,Prirodnih nauka (fizika, hemija, biologija,matematika),Prava (izuzev prava Evropske Unije)Političkih nauka, Arhitekture,Ekonomije, Društvenih nauka (filozofija, istorija…) Umetnosti

Potrebno je imati završene četverogodisnje univerzitetske studije (Master I) najkasnije do kraja tekuće univerzitetske godine. Takođe se zahteva dobar nivo francuskog jezika.

Zainteresovani kandidati treba da do 31. decembra 2007 prilože sledeće : detaljnu biografiju, motivaciono pismo na francuskom (sa detaljnim opisom predviđenih studija u Francuskoj kao i na koji način će se iste uklopiti u profesionalno napredovanje studenta, sa naznakom francuskog univerziteta, (odseka studija – Master II ) sa kojim je već uspostavljen kontakt. Treba priložiti i kopiju i prevod zadnje stečene diplome, uz eventualne preporuke koje bi potpomogle samu kandidaturu.

Sve dostaviti na sledeću adresu :

Odeljenje za saradnju i kulturnu delatnost
Ambasade Francuske u Srbiji
Zmaj Jovina 11, 11 000 Beograd
E-mail: scac@ccf.org.yu

 http://www.ccf.org.yu/srp/05c.htm