Prijavljivanje za programe u 2019. – Petnica

0
SHARE

Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2019. godini. Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje do 26. 11. 2018.

Prijavna dokumentacija i uputstvo se može preuzeti ovde.

 

Prijavljivanje

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog upitnika i overene prateće dokumentacije u naznačenom roku na adresu Istraživačke stanice.

Učenik se ne prijavljuje za neki konkretan seminar, već se očekuje da u prijavnom formularu i u autobiografiji objasni svoja interesovanja i očekivanja (šta bi želeo da nauči, vežba i sl. u Petnici). Tim koji bude vršio izbor učesnika zimskih programa uključiće izabane učenike u one programe koji najbolje odgovaraju njihovim izraženim interesovanjima.

Važno je da učenik upitnik SAMOSTALNO popuni!

Odgovarajući deo formulara mora proučiti i potpisati roditelj ili staratelj! Bez ovoga formular se neće uzimati u razmatranje! Na prvoj strani formulara u posebnom prostoru škola overava da su osnovni podaci o školi i o učeniku tačni. Potpisati može razredni starešina, školski psiholog, sekretar ili direktor škole. Obavezan je pečat.

OBAVEZNO UZ POPUNJEN FORMULAR DOSTAVITI:

 1. Detaljno mišljenje barem jednog nastavnika (najbolje razrednog starešine) o učenikovom uspehu, radu, sklonostima itd. Prednost u razmatranju davaće se preciznim i kritičkim mišljenjima. Učenici prvog razreda srednje škole slobodnu mogu, pored preporuke barem jednog nastavnika škole koju trenutno pohađaju, priložiti i mišljenje nastavnika iz osnovne škole. Prihvatamo i preporuke od osoba iz organizacija u kojima je učenik aktivan. Napomena: u odvojenom dokumentu predlažemo nastavniku kako preporuka treba da izgleda.
 2. Detaljnu autobiografiju koju učenik samostalno piše (čitko, najbolje otkucano) po uputstvu iz formulara prijave, ili liste predloženih pitanja koja su sastavni deo prijavne dokumentacije. Uputstvo za pisanje (auto)biografije možete preuzeti ovde.
 3. Esej na neku od ponuđenih tema iz formulara za prijavljivanje. Esej otvara prostor da učenik ispolji analitičnost, kreativnost i sposobnost uobličavanja svojih ideja i stavova.
 4. Ukoliko škola ima psihologa, cenićemo stručno mišljenje ove osobe, ali samo ako je precizno i konkretno i bez uopštenih formulacija po uputstvu koje im šaljemo posebnim pismom. Predlažemo da rezultate psiholoških testova škola dostavlja direktno ISP, a ne preko učenika. Napomena: u odvojenom dokumentu predlažemo kako mišljenje psihologa treba da izgleda. Mišljenje psiholga potrebno je dostaviti u odvojenoj koverti.

Mišljenje nastavnika i psihologa mora biti overeno pečatom škole.

Može se prijaviti neograničeni broj učenika ako zadovoljavaju navedene kriterijume. Ipak, cenićemo ako škola argumentovano rangira kandidate i o tome nas direktno obavesti. U obzir dolaze i učenici koji su i ranijih godina bili prijavljivani za programe u Petnici, bez obzira da li su tada bili pozvani ili ne.

Predlažemo školama da prijavni upitnik kopiraju sa obe strane u onoliko primeraka koliko učenika nameravaju prijaviti, a da jedan formular istaknu na javnom i vidnom mestu.

Očekujemo od škola da prijave svoje najbolje učenike po zainteresovanosti i intelektualnim sposobnostima, a ne samo po ocenama. Nakon prijema prijava, izvršiće se izbor kandidata za zimske seminare i oni će o tome biti obavešteni na kućne adrese, do sredine januara.

Prilikom izbora, stručni tim Stanice detaljno će pročitati prispelu dokumentaciju. Nekompletna, uopšteno pisana, štura dokumentacija čest je razlog neprihvatanja kandidata. Imajte u vidu ograničeni broj mesta – svi kandidati ne mogu biti primljeni. Ovo učenici moraju znati pre slanja prijave. Ipak, cenimo uporne!

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Istraživačku stanicu do 26. novembra 2018. godine. Više informacija o procesu prijavljivanja možete pročitati ovde.

Za učenike

(unapred se izvinjavamo učenicama zbog obraćanja u muškom rodu, ali nismo uspeli da pronađemo bolji način koji čuva stil, pa reč “učenik” smatrajmo rodno neutralnom :-))

Ovu prijavu si, najverovatnije, dobio jer tvoji nastavnici veruju da imaš dovoljno znanja, interesovanja i drugih kvaliteta i da bi zato trebalo da dođeš u Petnicu. Moguće je i da su ti drugovi pričali o Petnici i da su te ubedili da im se pridružiš ili da se provedeš kao što ti oni tvrde da jesu.

Programi IS Petnica pravljeni su za učenike koji su lično zainteresovani da prošire svoja znanja u određenim oblastima nauke. Ukoliko to nisi, već neko drugi (nastavnik ili roditelj) želi da te zainteresuje, bolje je da se ne prijavljuješ, jer ovi programi nisu pravljeni da budu popularni i zabavni. Kada procenimo da nekoga rad ne zanima, nećemo se truditi da ga zainteresujemo, već ga jednostavno nećemo uključivati u dalji rad. Programi ISP zahtevaju određeno predznanje, najmanje u nivou solidno savladanog (sa punim razumevanjem) školskog gradiva, a veoma je poželjno da se o nekim stvarima zna i preko toga. Dobri rezultati sa takmičenja nama ne znače mnogo, jer ne garantuju kvalitet (ne govore o kreativnosti i inicijativi).

Izražena (i dokazana) sklonost ka samostalnom radu često više znači od osvojenih nagrada i priznanja. Moraš biti spreman da puno i intenzivno radiš. Tokom zimskih, letnjih i jesenjih programa predavanja, kursevi, vežbe i razgovori odvijaće se tokom celog dana do kasno u noć. Slobodnog vremena će biti vrlo malo.

Od polaznika očekujemo sposobnost i spremnost da uspešno koristi literaturu – da sâm nalazi informacije koje su mu potrebne, da uspešno vlada barem jednim stranim jezikom i, pre svega, da je solidno pismen i da ume da se korektno usmeno i pismeno izražava. Ako ti maternji jezik nije srpski, prihvatamo nivo solidnog komuniciranja na svim sličnim jezicima! Programi u Petnici traže puno samoinicijative, komunikativnosti, snalažljivosti, kreativnosti… Plašljivi, stidljivi, zatvoreni u sebe i nesamostalni nailaziće na teškoće, jer ih niko neće voditi za ruku.

Petnički programi traju više dana i za to vreme živećeš – jesti, spavati, raditi – skupa sa drugim polaznicima. Ovde nema posebnih vaspitača, pedagoga ili lekara koji bi se brinuli da li si dovoljno jeo, spavao, utoplio se, da li neko jelo ne voliš, da li si tužan, uvređen… Ako misliš da ne možeš da se lako odvojiš od kuće i uklopiš u ovaj način života – sačekaj još koju godinu.

Osim puno priče (predavanja) i vežbi, programi u Petnici zahtevaju samostalni rad na zadacima istraživačkog karaktera koji nisu ulepšani i očišćeni od problema. Nećemo te štedeti napornih eksperimenata, rada na terenu, „prekopavanja“ po knjigama, nerviranja zbog grešaka, nesavršenih uređaja, pisanja izveštaja, statistike, tumačenja rezultata… Ne treba da se bojiš protivrečnosti i šupljina u svom znanju, postavljanja „glupih“ pitanja, sopstvenih „otkačenih“ ideja, suočavanja sa stručnjacima. Nećeš dobijati nikakve ocene, diplome, nećeš biti poslednji, peti, treći ali ni prvi. Učešćem na programu u Petnici nećeš moći da ostvariš nikakve formalne pogodnosti ili priznanja.

Ovde te niko neće pitati za materijalni status tvojih roditelja, za veru, nacionalnu pripadnost, poreklo, politička ubeđenja i slično, ali i od tebe očekujemo da budeš pažljiv, korektan i da nesmotrenim zapitkivanjem I olakim sudovima ne povrediš ničija osećanja. Ako nisi spreman da bez predrasuda prihvatiš takvo višenacionalno i višekulturno okruženje, bolje je da se ne prijavljuješ.

Nemoj se oslanjati na urgencije roditelja, nastavnika, poznanika. To nije pošteno i nas stavlja u poziciju da kvarimo stara prijateljstva ili smišljamo načine kako da se oslobodimo nekorektnih pritisaka. Osloni se na sebe i svoju sposobnost da nas uveriš da si u nečemu bolji od većine drugih.

Na sajtu možeš pronaći deo informacija važnih za prijavljivanje na naše programe. Molimo te da pre nego što počneš da pišeš prijavu pročitaš sav materijal i uputstva koji se nalaze ovde.

Ovo pismo nemoj shvatiti kao obeshrabrivanje, već kao pokušaj da ti pošteno saopštimo šta od tebe očekujemo i šta u Petnici možeš dobiti.

Iskreno ti želimo puno uspeha.

Nastavnicima

Poštovana koleginice, poštovani kolega. U želji da olakšamo proces prijavljivanja i uključivanja učenika u obrazovne programe IS Petnica, prenosimo Vam neke sugestije Kolegijuma IS Petnica koje su nastale iz analize programa tokom poslednje tri decenije.

(reč “učenik” ili “kandidat” odnosi se na osobe oba pola)

 • Prilikom odabira kandidata (a uvek ih je više nego što ima raspoloživih mesta) mi analiziramo dokumentaciju koju dobijamo uz prijavu. Cilj nam je da utvrdimo dve stvari: (1) koliko je dete lično zainteresovano i koliko je spremno da se angažuje da bi proširilo svoja znanja, i (2) koliko je dete sposobno da prihvati intenzivan teorijski i praktičan rad koji ga čeka u Petnici (tj. kakve su intelektualne i radne sposobnosti, predznanje, iskustvo…).
 • Osnova ovakve postavke je u tome da će dete, ako je motivisano, iskoristiti okruženje da proširi svoje znanje i iskustvo. Ako nije dovoljno zainteresovano ili nema potrebno predznanje, neće uspeti da prati program i biće nezadovoljno. Zato je jako važno da predloženi učenici budu spremni da aktivno koriste boravak u Petnici i mimo predavanja i vežbi – da razgovaraju sa predavačima, traže objašnjenja; „kopaju“ po biblioteci; da razmenjuju iskustva i znanja sa drugovima. Ako je dete, i pored toga, nezadovoljno, to može da znači ili da je svojom genijalnošću daleko prevazišlo naše mogućnosti ili da je samo nesamostalno i uplašeno.
 • Pokušajte da nam kandidujete više učenika I i II razreda. Znamo da ih manje poznajete od starijih, ali sa njima ćemo moći da radimo nekoliko godina i postignemo bolje rezultate.
 • Pokušajte da otkrijete bistru, pametnu, zainteresovanu i samostalnu decu među decom iz “nestimulativnih sredina” kao što su socijalno ugrožene kategorije, loša porodična situacija i sl. Ta deca svakako zaslužuju dodatnu pomoć i podršku, ali su često zatvorena i manje primetna.
 • Pokušajte da „amortizujete“ preambiciozne roditelje koji po svaku cenu žele da „ubace“ dete u Petnicu. Ako neko ne zadovoljava kriterijume, program u Petnici može da bude kontraproduktivan, jer mi nećemo usporavati program zbog onih koji ne mogu da ga prate, pa će za njih to biti destimulativno sa rizikom da izgube veru u sopstvene sposobnosti kolike god da su.
 • Nemojte najuspešnije „štedeti“ za takmičenja. Takmičenje je lepa prilika za ličnu afirmaciju i afirmaciju škole, pa i za brzo zgrtanje para, ali toj deci valja priuštiti mogućnost da nauče više od školskog programa, da sretnu i rade sa pravim naučnicima i drugovima sličnih interesovanja. Boravak i rad u Petnici može im pomoći da prošire i prodube znanje i interesovanje i motivaciju za ozbiljniji rad u oblasti.
 • Zahtevajte od učenika da, nakon pohađanja programa u Petnici, sačine izveštaj o tome, da prenesu svoja zapažanja predmetnom nastavniku I (ako postoji) školskoj sekciji. Bili bismo srećni da polaznici naših programa doprinose unapređivanju vannastavnih aktivnosti u školi.
 • Insistirajte da kandidati sami pročitaju kompletnu prijavu (pa i ovaj tekst) i nemojte im pomagati u pisanju biografije.
 • Pokušajte da utičete na kandidate koji su se vezali za neke uske oblasti da u prijavi navedu i još neke svoje vrednosti i polja interesovanja. Mi ćemo poštovati i „superspecijaliste“ ali veoma cenimo osobe širih zanimanja uključujući i opštu kulturu, pismenost i informisanost.
 • U izboru kandidata mnogo nam znače precizne, jasne i konkretne preporuke predmetnih nastavnika. Ne ustručavajte se da navedete i slabosti deteta i vaše sugestije u vezi sa radom sa pojedincima. Uopštene i grupne preporuke nikada nismo uzimali ozbiljno.
 • Molimo vas da nas poštedite naknadnih zahteva za favorizovanjem pojedinih kandidata. Ako ste zaista uvereni u nečije izuzetne kvalitete, dokumentujte to u prijavi. Sve što dobijemo uz prijavu mi ćemo veoma pažljivo pročitati.
 • U odvojenom dokumentu predlažemo o čemu sve treba da pišete u preporuci i na koji način da nam najbolje predstavite kandidata kojeg preporučujete.
 • Školske psihologe molimo takođe da pokušaju da nam predstave kandidate. U odvojenom dokumentu objašnjavamo šta nam je sve potrebno sa njihove strane.

Ovde je predstavljen samo deo informacija u vezi sa procesom prijavljivanja. Molimo Vas da celokupnu dokumentaciju preuzmete ovde.

 

Očekujemo da kandidati svoje prijavne formulare sa pratećom dokumentacijom dostave na adresu IS Petnica poštom najkasnije 26. 11. 2018.  Celokupan paket neophodan za prijavljivanje se može preuzeti na linku.