Poziv za ucešće na forum teatar radionicama “Art of integration”

0
SHARE

Beogradski centar za ljudska prava poziva sve zainteresovane mlade da uzmu učešće u programu “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji” , čiji će rezult biti forum teatar predstava koja će biti izvođena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije.

O PROGRAMU

„ART OF INTEGRATION- 45 minuta razgovora o integraciji“ se sastoji iz radionica forum teatra, ali i kreativnih radionica koje koriste crtež i animaciju kao način ekspresije.
Forum teatar jeste jedna od tehnika metodologije Teatar potlačenih, koju je razvio brazilski reditelj Augusto Boal. Ova metodologija se zasniva na ideji da svako može stvarati pozorište, i namenjena je radu sa glumcima i neglumcima. Putem forum teatra grupe definišu društvene probleme zajednice, i izražavaju ih kroz dramski jezik. Tokom procesa, kroz dramske vežbe i igre, otvaraju se društvena pitanja i problemi, i nude se moguća rešenja tih problema. Učesnici i učesnice će imati priliku da prođu i kroz drugačije kreativne radionice, gde će koristiti crtež i animaciju za izražavanje svojih razmišljanja na temu integracije. Sredstva za rad će biti različita od igara i kreativnih istraživanja do korišćenja boja, lakova, fotoaprata, kamera itd.
Animacija i crtež koji će se koristiti na kreativnim radionicama, pružiće priliku mladima da svoja razmišljanja i stavove prenesu na specifičan način, da razviju maštu, kao i da dublje istraže teme bitne za proces. Animacija u prevodu znači davanje duše, oživljavanje stvari, i pruža veliki prostor za igru i stvaranje.

O FORUM PREDSTAVI

Forum teatar radionice i radionice crtanja i animacije su usmerene ka stvaranju forum teatar predstave koja će se izvoditi u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Ovo će biti interaktivna predstava u trajanju od 45 minuta, koja će uploviti u obrazovanje, tako što će ući u školske klupe i postati deo školskog časa, a nadamo se, i tema o kojoj se priča na velikom odmoru.

KOME JE POZIV NAMENJEN

Formiramo grupu od najviše 15 mladih (od 15 do 25 godina), koji će u svojim školama i fakultetima, zajednicama i radnom okruženju postati zagovarači promena i koji će pronositi izazove i poruke mladih izbeglica na putu njihove integracije. Radionice će biti otvorene za mlade izbeglice i migrante koji su smešteni u prihvatnim centima u Obrenovcu i Krnjači.
Dramsko iskustvo, kao i drugi talenti kao što je pevanje, sviranje, slikanje, su poželjni ali nisu neophodni.

DINAMIKA RADA

Radionice će se održavati dva puta nedeljno u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4. Proces radionica i pripreme forum predstave će trajati tri meseca. Preciznija planirana dinamika i način rada biće predstavljeni učesnicima i učesnicama tokom intervjua. Dinamika rada je sklona manjim promenama i biće dogovarana sa učesnicima i učesnicama koji budu pozvani da uzmu učešće u programu.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu češća u programu potrebno poslati kratku biografiju i pismo motivacije.
Kroz pismo motivacije (koje ne treba da bude duže od jedne strane formata A4) bi trebalo odgovoriti na tri ključna pitanja:
1) zašto želite da učestvujete u programu
2) da li vam je poznato sa kojim izazovima se mlade izbeglice suočavaju na putu integracije u srpsko društvo i kako biste vi mogli doprineti prevazilaženju tih izazova
3) kako ćete ideje i vrednosti za koje se program zalaže, prenositi u svojoj zajednici/školi/fakultetu/radnom okruženju

Svoju kratku biografiju i motivaciono pismo potrebno je poslati najkasnije do 3. maja 2018. godine na email adresu: prijava@bgcentar.org.rs .

Pozivamo nastavnike i nastavnice, profesore i profesorke, učenike i učenice da pišu na: prijava@bgcentar.org.rs ukoliko su zainteresovani/e da u njihovoj školu u periodu od 15. do 25. aprila organizujemo prezentaciju programa “ART OF INTEGRATION – 45 minuta razgovora o integraciji”.

Svi koji se prijave dobiće obaveštenje da je prijava primljena.
Nakon što su primljeni u uži krug u odnosu na motivaciono pismo i kratku biografiju, kandidati će biti pozvani na drugi krug selekcije koji se sastoji od kratkog intervjua sa voditeljima procesa (Demir Mekić i Nevena Nikolić i Nebojša Petrović) i zajedničke radionice svih primljenih u uži krug.

Kandidati/nje će biti odabrani u uži krug, u odnosu na motivaciono pismo i iskustvo koje imaju vezi sa ovom ili sličnim temama, kao i u odnosu na iskustvo u pozorištu ili bilo kojoj drugoj umetnosti.

ČAS JE ZAVRŠEN!
RADUJEMO SE VAŠIM PRIJAVAMA!