Fondacija za mlade Obrenovca raspisala konkurs za finansiranje projekata i malih inicijativa neformalnih grupa iz Obrenovca

0
SHARE

10463926 782677615116488 9124796444402024355 nFondacija za mlade Obrenovca je, uz podršku Građanskih inicijativa i Youth Build International programa, pokrenula Fond za komšijske inicijative, u okviru kog je raspisala konkurs za finansiranje projekata i malih inicijativa neformalnih grupa iz Obrenovca. Kako bi podstakla aktivno i solidarno učešće građana i građanki u ostvarivanju pozitivnih promena u zajednici, OYF je preko ovog programa obezbedila finansijsku podršku za minimum 10 projekata u Obrenovcu – a maksimalna vrednost svakog projekta je do 50.000,00 dinara.

 

OSNOVNE INFORMACIJE I USLOVI KONKURSA

Trajanje konkursa:

Ovaj konkurs je otvoren  od 1. juna do 15. juna 2017. godine. Krajnji rok za slanje prijave za konkurs je četvrtak, 15. jun (do 23.59h). Prijave koje stignu nakon predviđenog roka neće biti razmatrane.

Ko može podneti predlog projekta/inicijative?

Neformalne grupe građana sa teritorije opštine Obrenovac, koje imaju najmanje 5 članova, čiji članovi imaju najmanje 15 godina i bar jednog člana starijeg od 18 godina.

Koje projekate/inicijative Fond za komšijske inicijative podržava?

  • Projekte/inicijative vrednosti do 50.000,00 dinara koje se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac i koje imaju za cilj poboljšanje života u najrazličitijim oblastima: provođenje slobodnog vremena, kultura, sport, ekologija, bezbednost, obrazovanje, aktivizam, volonterizam…;

  • Originalne, zanimljive i korisne projekte/inicijative koje podstiču druge građane da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

  • Projekte/inicijative koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju pozitivan uticaj na zajednicu;

  • Projekte/inicijative koje se mogu realizovati od 1. jula do 1. septembra 2017. godine.

Koje projekate/inicijative Fond za komšijske inicijative ne podržava?

  • Projekte/inicijative pojedinaca, udruženja građana, političkih partija i javnih institucija;

  • Projekte/inicijative i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;

  • Projekte/inicijative koje pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

  • Honorare za realizatore projekta;

  • Stipendije;

  • Nabavku računara, tableta, telefona, foto aparata i sl.

Vrednost finansijske podrške:

Maksimalna vrednost svakog projekta koji će biti podržan je  do 50.000,00 dinara . Predlozi projekata/inicijativa u vrednosti iznad 50.000,00 dinara neće biti razmatrani.

Kako i do kada podneti predlog projekta/inicijative?

Zainteresovane neformalne grupe treba da popune formu predloga projekta, koju mogu da preuzmu ovde, i da je pošalju na e-mail adresu konkurs@oyf.rs.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata/inicijativa je 15. jun 2017., do 23.59h.

Ko i kada odlučuje o pristiglim prijavama?

Nakon zatvaranja konkursa Fondacija za mlade Obrenovca će izvršiti tehničku proveru pristiglih prijava. Sve prijave koje zadovolje tehničke uslove biće ocenjene od strane nezavisnog Odbora Fonda za komšijske inicijative, koji se sastoji od 5 članova, koji će doneti konačnu odluku o listi podržanih projekata. Rezultati konkursa biće poznati do kraja juna 2017. godine.

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti direktno Fondaciji za mlade Obrenovca, slanjem e-maila na adresu konkurs@oyf.rs (subject: Pitanje u vezi sa konkursom) ili pozivom na broj 060 170 2985.

Za sve ostale informacije u vezi sa aktuelnim aktivnostima Fondacije, posetite websajt i Facebook stranicu.

Tekst konkursa se može preuzeti ovde.

Formular za prijavu predloga projekata se može preuzeti ovde.