Home [njuz] Prijavi se na prezentaciju programa Evropa za građane i građanke

Prijavi se na prezentaciju programa Evropa za građane i građanke

51
0

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, poziva predstavnike/ce organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije na prezentaciju programa „Evropa za građane i građanke”.
Prezentacija se održava 25. januara 2016. godine u Beogradu (Palata Srbija, istočno krilo, sala 368), sa početkom u 10:30 časova.

 

U periodu od 2016. do 2020. godine prioriteti Programa „Evropa za građane i građanke” su višegodišnji i obuhvataju različite teme značajne za neposrednu prošlost, ali i savremeni kontekst EU i našeg regiona, i daju velike mogućnosti za učešće zainteresovanih aktera iz Srbije. Aktuelni poziv za podnošenje predloga projekata za sve mere Programa otvoren je do 1. marta 2016. godine. Cilj prezentacije upravo je predstavljanje novih prioriteta Programa „Evropa za građane i građanke”, njegove strukture, kao i iskustava nosilaca projekata iz Srbije sprovedenih u okviru Programa.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem, na adresu: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do petka 22. januara 2016. godine u 13:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju EFC – Beograd”.

U slučaju velikog broja prijava, a zbog ograničenog kapaciteta sale, prednost će biti data organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave koje nisu učestvovale u prethodnim informativnim sastancima Kancelarije posvećenim Programu.
Opšti ciljevi programa „Evropa za građane i građanke” su doprinos razumevanju Evropske Unije, njene istorije i različitosti, kao i promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Više informacija o Programu dostupno je na sajtu Kancelarije. Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Marinu Tadić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije, na navedenu elektronsku adresu ili putem telefona (011) 31 30 968.
Napomena: Ne postoji mogućnost refundacije putnih troškova.

Agenda se nalazi u nastavku: Program rada.