Home [konkursi] Poziv za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora...

Poziv za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u 2016. godini

68
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu, Kraljice Marije br. 1 upućuje POZIV za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u 2016. godini

 

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda u 2016. godini su projekti od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora.

Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su:
Organizovan rad sa talentovanim mladima, zainteresovanim mladima i mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica – putem multidisciplinarnih sadržaja koji se realizuju kroz različite oblike rada iz oblasti nauke, umetnosti i kulture.

Pri selekciji projekata za odobrenje sufinansiranja prednost imaju projekti iz oblasti informacionih tehnologija i razvoja preduzetništva.

Prednost takođe imaju i oni projekti predviđeni za rad sa mladima uzrasta od 15 do 19 godina.

Obavezni uslovi:
A) da svi kandidovani projekti budu besplatni za korisnike,
B) da se projekat realizuje (direktan rad sa korisnicima) tokom svakog kalendarskog meseca u godini (nakon potpisivanja ugovora) i to u trajanju od najmanje 8 časova svakog meseca.

Poziv se upućuje predlagačima koji imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda i to:
– Udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, ustanove, naučnoistraživački instituti i druga pravna lica
Potrebna dokumentacija (Upustvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje projekta i Obrazac koji je sastavni deo predloga projekta) možete preuzeti na kraju ove stranice.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 715-7430 ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HI (kancelarija 1107) svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Rok za podnošenje predloga je 25. januar 2016. godine.

  Uputstvo
  Obrazac prijave