Home [njuz] Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS (FOCDHA)

Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS (FOCDHA)

76
0

2 FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS (FOCDHA) je nastao kao ishod aktivnosti projekta „Mladi koji žive sa HIV-om udruženi za zastupanje svojih interesa doprinose unapređenju svog položaja“, koji sprovodi Centar za osnaživanje mladih osoba je žive sa HIV-om i AIDS-om „AS“, u partnerstvu sa Krovna Organizacija Mladih Srbije (KOMS) i Kancelarija za mlade (KZM) i saradnju sa udruženjima gradske uprave grada Beograda (GNEZDO), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (MOS).

 

AS Centar je aplicirao za dodatna sredstva za realizaciju okruglog stola i kao rezultat te aplikacije, TACSO kancelarija u Srbiji i TACSO Resursni centar Gradjanske Inicijative (GI) i konzorcijuma koji čine Kuća ljudskih prava Beograd, Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS), Fondacija za nove komunikacije Dokukino, podržali su održavanje prve konferencije Foruma organizacija civilnog društva za HIV/AIDS (FOCDHA) kao konsultativnog tela Evropskog Evropskim forumom organizacija civilnog društva za HIV/AIDS CSF i članova odbora EU HIV/AIDS Think Tank foruma koga čine predstavnici država članica EU i zemalja u okruženju, uz ko-predsedavanje EU grupe za terapiju AIDS-a EATG i EU AIDS mreže AAE.

Okupljanje predstavnika zainteresovanih strana ima za cilj osnivanje FOCDHA kao neformalnu mrežu organizacija civilnog društva koje na direktan ili indirektan način rade na promociji zdravih stilova života, suzbijanju i prevenciji nasilja, torture, stigme, diskriminacije, polno prenosivih infekcija, HIV-a i podržavaju zajednicu osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS radi zastupanja interesa ove višestruko diskriminisane i ranjive populacije u Srbiji i ima za cilj da radi na unapređenju položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS u Srbiji u oblasti zdravlja, socijalne zaštite, zapošljivosti i smanjenja stigme i diskriminacije kroz javno zastupanje prema donosiocima odluka na lokalnom, republičkom, evropskom nivou i prema interesnim grupama na osnovu zajedničkih zaključka o definisanim prioritetima sa konferencije.

FOCDHA kao kosultativno telo predstavnika najvećih mreža i organizacija civilnog društva predstavlja rešenje za kreiranje zajedničke platforme koja će uz dijalog i veći stepen demokratije povećati zagovarački uticaj i legitimitet civilnog društva u očima države, a u oblastima od značaja za prevenciju polno prenosivih infekcija i HIV-a, podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS, a i da tako olakša učešće osoba koje imaju  HIV infekciju ili AIDS, njihovih roditelja i prijatelja u procese razvoja nacionalne i evropske politike i implementaciju evropskih projekata, uz razmenu informacija, preporuka i iskustava sa kreatorima politike, nacionalnim, Evropskim institucijama i ključnim zainteresovanim stranama.

Sledeći korak su aktivnosti javnog zastupanja organizacija članica, sa lokalnim, nacionalnim i evropskim donosiocima odluka i interesnim grupama na osnovu zajedničkih zaključka o definisanim prioritetima sa konferencije. Paralelni proces je prikupljanje sredstava za održavanje druge konferencije na kojoj bi se video pomak i rezultati te razmenila iskustva i naućene lekcije, eventualno izmenili i dopunili zaključci o prioritetima sa prve konferencije, razgovaralo bi se o načinima upravljanja Forumom i načinima izveštavanja prema kreatorima politika i donosiocima odluka po nivoima: Globalni; Evropski; Nacionalni; Lokalni; Organizacioni; Individualni.

Za potrebe promocije testiranja, Toschas Labs je kreirao Testirajse.rs! portal u okviru aktivnosti treće po redu kampanje Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise koju smo ove godine započeli sredinom 2015. godine u okviru Evropske kampanje European HIV-Hepatitis testing week i Svetskog dana borbe protiv AIDS-a WAD2015