Home [treninzi] Besplatni kursevi jezika za mlade iz Obrenovca tokom proleća 2015. godine

Besplatni kursevi jezika za mlade iz Obrenovca tokom proleća 2015. godine

69
0

Kancelarija za mlade Uprave gradske opštine Obrenovac, u saradnji sa Sportsko-kulturnim centrom “Obrenovac”, u okviru programa neformalnog obrazovanja realizuje četiri besplatna kursa jezika za mlade iz Obrenovca. Kursevi su namenjeni nezaposlenima, studentima i srednjoškolcima između 15 i 30 godina. Broj učesnika po kursu je do 20.

Prijave su do 11. marta preko prijavnog formulara, gde pored osnovnih podataka kandidati treba da smisle i pošalju motivacioni esej od najviše deset (10) rečenica na temu “Kako nameravam da upotrebim znanje jezika u 2015. godini?”.

Zainteresovani se mogu prijaviti na jedan od sledećih kurseva:

početni kurs španskog jezika
Kurs će biti realizovan po metodi Prisma Comienza A1.
Akcenat je na svakodnevnoj konverzaciji i upoznavanju sa bogatom španskom kulturom.
Polaznici će naučiti da se snalaze u svakodnevnim neobaveznim situacijama, da koriste osnovne fraze pozdravljanja i ljubazne forme,
da predstavljaju i opisuju sebe i druge, da se snalaze na ulici, u prevozu, prodavnici ili restoranu, da traže instrukcije vezane za pravac kretanja,
vreme i mesto, i da na iste daju odgovore, da razgovaraju o hobijima, željama i ukusima i da prepričavaju jednostavnije događaje.
Fond časova: 52
Vreme: od 14. marta 7. maja, subotom i nedeljom od 18:00 do19:30 časova.
Mesto: prostorije Kancelarije za mlade, prizemlje Sportko kulturnog centra Obrenovac
Predavač: Nataša Tadić, master profesor španskog jezika i književnosti. Radi kao prevodilac za španski i engleski jezik. Radila u više osnovnih i privatnih škola kao nastavnik engleskog i španskog jezika.

početni kurs nemačkog jezika
Nivo A1/1- A1/2
Cilj je da se podjednako radi na sve četiri kompetencije jezika, neophodne za uspešnu komunikaciju ( slušanje, čitanje, pisanje i govor).
Neke od veština koje će polaznik usvojiti:

u svakodnevnim situacijama da razume jednostavna pitanja, saopštenja, poruke na telefonu, informacije sa radija i kratke razgovore,
da shvati najvažnije informacije iz kratkih pisanih saopštenja, oglasa, opisa, pisama i jednostavnih novinskih članaka, da popuni formular,
da napiše kratka obaveštenja lične prirode,
da se predstavi u razgovoru i da odgovori na pitanja o sebi,
da u razgovorima na teme koje se njega tiču, postavi jednostavna pitanja i da odgovori na njih,
da u svakodnevnom životu formuliše uobičajene molbe, zahteve ili pitanja i da na njih odgovori ili reaguje.

Literatura: Schritte International 1, 2 Niveau A1/1- A1/2
Fond časova: 52
Vreme: od 12. marta i traje tri meseca, četvrtkom i nedeljom od 19:30 do 21:00 časova.
Mesto: prostorije Kluba za decu i mlade, prizemlje Sportko kulturnog centra Obrenovac
Predavač: Jasmina Ilić, profesor nemačkog jezika i književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu- odsek germanistika. Radila kao prevodilac za nemački jezik u nemačkoj firmi “Sempell”. Stečena diploma za konsekutivno i simultano prevođenje, trenutno radi kao nastavnik nemačkog jezika u Osnovnoj školi “Karađorđe”.

početni kurs italijanskog jezika
Kurs “Progetto italiano 1” je prvi nivo multimedijalnog kursa italijanskog jezika i kulture. Namenjen je studentima i mladim odraslim osobama. Osnovne karakteristike kursa su: ravnoteža između komunikativnih i gramatičkih elemenata; daje polaznicima mogućnost da efikasno komuniciraju od samog početka; predstavlja savremenu Italiju sa dosta informacija i zanimljivostima o načinu života i italijanskoj kulturi. Progetto italiano 1 je veoma moderan u smislu metodologije, komunikativniji i više induktivni. Postoji velika konzistentnost između rečnika knjige i vežbanke. Sadrži preliminarne aktivnosti koje imaju za cilj da motivišu učenike kroz razne tehnike pre čitanja i pred-slušanja, kao i samoprocenu aktivnosti. Sadrži više audio snimaka, snimljenih od strane profesionalnih glumaca, kao i više aktivnosti slušanja, ima modernu i jasnu grafiku, sa jasno odvojenim sekcijama i aktivnostima za veću fleksibilnost i bolju organizaciju sadržaja. Kurs je usklađen sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike. Nakon završetka nivoa A1, polaznik razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze. Može da se predstavi, da predstavi druge, da traži i daje informacije o sebi i drugima, npr. gde živi, koje ljude poznaje, stvari koje poseduje, može razumeti osnovne instrukcije ili učestvovati u osnovnom, činjeničnom razgovoru sa konvencionalnom temom; može razumeti osnovna obaveštenja, instrukcije ili informacije i može popunjavati osnovne formulare i pisati beleške uključujući vremena, datume i mesta. Može da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno i spreman je da pruži pomoć.
Vreme: Od 13. marta do 24. aprila, ponedeljkom i petkom od 20:00 do 21:30 časova.
Mesto: prostorije Kancelarije za mlade, prizemlje Sportko kulturnog centra Obrenovac
Predavač: Jovana Belić profesor italijanskog jezika sa višegodišnjim iskustvom predavača. Pored italijanskog predaje i engleski jezik u privatnoj školi. Radila kao prevodilac za engleski.

Dodatne informacije možete dobiti na mejl: mladi.obrenovac@gmail.com ili lično u Kancelariji za mlade, prizemlje Sportsko-kulturnog centra “Obrenovac”.

Sve radionice su besplatne, a jedan polaznik može pohađati više radionica.
Napomena: Molimo vas da se prijavite samo za kurs za koji ste sigurni da ćete pohađati, kako ne bi zauzimali mesto drugim zainteresovanim kandidatima.