Home [njuz] Provera za dozvolu

Provera za dozvolu

47
0

keybroad.gifAkreditacija državnih i privatnih univerziteta i fakulteta u njihovom sastavu, trebalo bi da počne od oktobra i trajaće do 27. juna 2009. godine. Komisiju za akreditaciju očekuje težak i obiman posao, jer u Srbiji postoji sedam državnih i šest privatnih univerziteta sa oko 140 fakulteta …

Prema rečima prof. dr Branka Kovačevića, rektora Univerziteta u Beogradu, u toku je izrada plana akreditacije.Njime će se definisati redosled po kojem će se proveravati da li su ispunjeni uslovi za rad. Najviše posla biće na Univerzitetu u Beogradu, jer je u njegovom sastavu 31 fakultet sa oko 80.000 studenata.

– Akreditacija će se obavljati po grupacijama nauka – kaže Kovačević. – Više posla će biti na društvenim fakultetima, kao što su Filološki i Filozofski. Samo na Filološkom se izučava 30 jezika, a za svaki od tih studijskih programa treba pripremiti neophodnu dokumentaciju. Slična situacija je i na Medicinskom. Lakši posao očekuje se na tehničkim fakultetima i fakultetima prirodnih nauka.
Da bi se dobila dozvola za rad, mora se akreditovati univerzitet, fakultet i svaki studijski program koji postoji. Uz zahtev za akreditaciju, visokoškolske ustanove su dužne da uplate nadoknade za troškove akreditacije, koji nisu mali i plaćaju se za svaki fakultet i studijski program.

– Zakonom je predviđeno da troškove akreditacije snosi osnivač – kaže Kovačević. – Privatni univerziteti će sami da plate troškove. Naš osnivač je država i očekujem da će Ministarstvo prosvete pokriti troškove akreditacije za državne univerzitete, jer fakulteti ne mogu da plate nadoknade.

Komisija za akreditaciju ocenjuje ispunjenost prostornih, kadrovskih i tehničkih uslova za odvijanje nastave. Standardima, koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, precizno je definisano šta univerzitet ili fakultet treba da ispuni da bi dobio dozvolu za rad.

Uz zahtev za akreditaciju, visokoškolske ustanove su dužne da dostave i akt o osnivanju, podatke o studijskim programima, studentima, upisnoj politici, nastavnom osoblju, udžbenicima, biblioteci i informatičkoj opremi, prostoru i opremi, finansijski plan za tekuću i narednu godinu.

B. Borisavljević

Izvor: V. Novosti