Home [akcija] Studentski konkurs za pisanje tekstova “Kultura u Srbiji” i “Spoljna politika...

Studentski konkurs za pisanje tekstova “Kultura u Srbiji” i “Spoljna politika Srbije”

65
0

Kultura u SrbijiOtvorena komunikacija poziva studente svih univerziteta na konkurs za pisanje tekstova na teme “Kultura u Srbiji” i “Spoljna politika Srbije” u okviru projekta “Otvoreni univerzitet“. Ovaj projekat je zamišljen sa namerom okupi sve eksperte, profesore, studente i druge društveno odgovorne aktere, sa idejom da oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema.

 

Slanjem teksta ili video rada na teme konkursa Otvorenog univerziteta, studenti dobijaju mogučnost da budu pozvani da učestvuju kao govornici na panel diskusiji projekta sa stručnjacima i da njihovi radovi budu objavljeni u godišnjoj publikaciji projekta.

Otvoreni univerzitet se ovog meseca bavi kulturom i spoljnom politikom Srbije i u skladu sa tim su osmišljene i teme konkursa.

Teme u vezi sa spoljnom politikom Srbije su:

1. Regionalna politika Republike Srbije – saradnja sa zemljama Zapadnog Balkana

2. Politika Srbije prema zemljama BRIKS-a – neiskorišćen potencijal?

3. Uticaj kosovskog pitanja na spoljnu politiku Republike Srbije

4. Odnosi Srbije i Rusije u bliskoj budućnosti – energetska saradnja ili nešto više?

5. Srpsko-nemačka saradnja – dugoročno rešenje?

6. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država

Teme u vezi sa kulturom su:

1. Izvori finansiranja kulture

2. Cenzura i umetnicke slobode

3. Nacionalni ili kosmopolitski identitet u kulturi

4. Zaštita autorskih prava u Srbiji

5. Dostupnost i otvorenost umetnosti

Rok za slanje radova je 20. oktobar. Format rada može biti tekst između 500 i 1500 reči ili video blog u trajanju od 5 do 15 minuta. Radove treba poslati na e-mail ouniverzitet@gmail.com. Svi radovi koji ispunjavaju kriterijume konkursa biće objavljeni na sajtu projekta.

Više informacija potražite na našoj Fejsbuk stranici www.facebook.com/Otvoreniuniverzitet i na sajtu ouniverzitet.wordpress.com.