Home [konkursi] Javni konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim...

Javni konkurs za sufinansiranje projekata namenjenih pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

36
0

penKancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni  pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama.

 

Opšti cilj konkursa je pružanje pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama i podsticanje saradnje i koordinacije u radu lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u saniranju posledica od poplava.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama ili sanaciji štete nastale u područjima pogođenim poplavama.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od srede, 10. septembra do petka, 31. oktobra 2014. godine.

Ovde možete preuzeti tekst Javnog konkursa i svu potrebnu dokumentaciju:

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije ili drugih međunarodnih donatora a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama

Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje

Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata

Obrazac predloga budžeta

Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje