Omladinski Centar Backe Palanke vas poziva da se prijavite na kamp

0
SHARE

Treći po redu omladinski kamp koji okuplja mlade sa područja Srbije u cilju edukacije i povezivanja, te ostvarivanja buduće saradnje, kako bi poboljšali omladinski aktivizam u svojim mestima, naročito manjim, ruralnim sredinama, kroz interaktivan rad. Omladinski kamp ˝Poveži se! Budi mobilan!˝ u organizaciji Omladinskog centra Bačke Palanke, koji ove godine ima obeležje ˝perspektiva˝ kao nešto što će svakako biti deo koji učesnici treba da prikažu, a to jeste prezentacija perspektive mladih iz njihovog ugla gledanja, postaje tradicionalna aktivnost koji po treći put okuplja mlade iz cele Srbije. Mnoštvo zabave, edukativnog programa, interaktivnog rada daju određenu nit interesovanja mladih, te mogućnost za sticanje novih poznanstava, razmene znanja i iskustva, ali i usavršavanje u oblasti omladinskog rada sa profesionalnim trenerima.

Ovo je treći po redu kamp koji se delimično razlikuje od predhodna dva po tome što se sam program kampa svodi isključivo na interaktivan rad, pruža mogućnost mladima da se usavršavaju u oblasti omladinskog rada kroz program sličan omladinskim razmenama po drugim evropskim zemljama. Kamp će ove godine okupiti 30 mladih ljudi sa teritorije Republike Srbije gde pravo učešća imaju svi mladi od 16 do 30 godina.
Kroz program kampa mladi će imati priliku da aktivno učestvuju na temama borbe protiv dikriminacije, ksenofobije, rasizma, gde će kroz određene aktivnosti moći da prikažu svoj stav, te da učestvuju u diskusijama. Kako je samim programom kampa predviđeno, određene teme će se obrađivati na više lokacija na teritoiji opštine Bačka Palanka. Očekuje nas zabava kroz sportski dan i promociju zdravih stilova života, zatim obuka u određenim plesovima sa profesionalnim trenerima, gde je u planu i ulični performans, koji ima za cilj da prikaže sve ono što je tokom kampa doprinelo poboljšanju kvaliteta života mladih, i sve ono što su sami učesnici na jedan kreativan način osmislili kako bi život mladih ljudi učinili interesantnijim i stečeno znanje pritom primenili u svojim sredinama. Očekuje nas oslikavanje murala u 3D tehnici. Rasprostranjenost na više lokacija pruža mogućnost za upoznavanje grada i okoline. Učesnici će imati priliku da samostalno osmisle radionice za jedan dan. Takođe, programom su obuhvaćene i teme ovladavanja tehnikama javnog nastupa, ali i da određene aktivnosti prikažu kroz fotografiju.
Hrana i smeštaj su obezbeđeni za sve učesnike, kao i svi troškovi poseta i premeštanja na različite lokacije tokom trajanja kampa.
Od učesnika očekujemo pozitivnu energiju i aktivno učešće u realizaciji programa.
Ukoliko ste sa područja Republike Srbije, imate od 16 do 30 godina, očekujemo popunjen formular na mail-u omladinskic.bp@gmail.com, gde se ujedno možete obratiti i za dodatne informacije. Prijave traju do 13.07.2014. godine. Odluku o prijemu dostavljamo putem mail adrese najkasnije do 20.07.2014. godine.