Home [njuz] Predstavljanje norveške reforme visokog obrazovanja

Predstavljanje norveške reforme visokog obrazovanja

59
0

image001qqForum „Velika škola Ljubiše Rajića“ se kroz forme tribina, predavanja i prezentacija bavi temama vezanim za, uglavnom, visokoškolsko obrazovanje. Ovom prezentacijom započinjemo novi programski segment: predstavljanje aktuelnih obrazovnih politika i praksi nordijskih zemalja.

 

Tokom 2003. godine norveške institucije visokog obrazovanja prošle su kroz niz reformi. Takozvana „Reforma kvaliteta“ imala je za cilj da istovremeno odgovori na potrebe poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživanja, ali i bolonjskom procesu. Reforma je uključivala promene u upravljanju, finansiranju, osiguravanju kvaliteta, strukturi stepenovanja diploma, praćenju studenata, podršci studentima i internacionalizaciji. Institucije su dobile mnogo veću slobodu da organizuju sopstvenu nastavu i istraživanja, ali su takođe dobile veću odgovornost za dobijene rezultate. Planirano je i da institucije budu nagrađene za napredak i kvalitet.

Reforme su za cilj imale povećanje intenziteta u obrazovanju, kao što je takođe trebalo da doprinesu uspostavljanju bliže veze između profesora i studenata, uključujući poboljšanu povratnu informaciju o radu i trudu učenika.

Istovremeno, povećavao se broj mladih koji upisuje studije na univerzitetima – što je prirodna posledica demokratskih tradicija Norveške. Da li je bilo moguće kombinovati visok kvalitet sa rastućim kvantitetom studentskog tela?

U poslednjih nekoliko godina takođe se često navodi da Norveška mora imati za cilj da bude vodeća nacija po pitanju znanja, nacija koja doprinosi rešavanju globalnih izazova i u mogućnosti je da pokrije potrebe društva za stručnošću, i to na isplativ način.

Ovo predavanje ima za cilj da istraži centralne mogućnosti Norveške obrazovne politike i pruži kritički uvid u „evoluciju“ univerzitetskog sektora tokom poslednjih deset godina.

Prof. dr teologije Ojsten Lund trenutno je zamenik generalnog direktora u Norveškoj agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Prethodno je bio prorektor Specijalizovanog univerziteta.