Home [treninzi] “OPEN SPACE TECHNOLOGY IN YOUTHWORK” Novi Sad, Srbija – 28.07.-03.08.07.

“OPEN SPACE TECHNOLOGY IN YOUTHWORK” Novi Sad, Srbija – 28.07.-03.08.07.

63
0

Organizator :ELT organizacija iz Austrije u saradnji sa ONO – Omladinskom Nevladinom Organizacijom iz Novog Sada Projekat je podržan od strane programa Evropske komisije, YOUTH IN ACTION.
ONO – Omladinska Nevladina Organizacija
Pap Pavla 7/122 l 21 000 Novi Sad / Srbija
tel.: + 381 63 84 55 438 l fax: + 381 21 6612629


ELT – Verein zur Förderung von Erfahrung, Lernen und
Training in der Jugendarbeit Karlheinzstraße 67/5/17, Wien,
Österreich
tel.: O699/19237801l fax: (01) 374 2705
e-mail: elt@chello.at

Opšte informacije :

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU

Pozivamo vas da učestvujete na treningu o korišcenju „Open Space“ tehnike u radu sa mladima. Poziv važi za omladinske radnike sa teritorije Srbije. Trening će biti održan u periodu od 28.7. – 3.8.2007. godine u Novom Sadu, u učeničkom domu Brankovo kolo .

Open Space Technology je veoma aktuelna i uspešna metodologija koja omogućuje rad sa grupama sa ciljem da omogući stvaranje strukture i samoorganizovanje članova grupe koji time preuzimaju odgovornost za svoj rad. Može se koristiti u radu sa 30, ali i sa 3000 osoba, a ponekada i sa više. Može se koristiti u raznim situacijama (konferencije, donošenje odluka, diskusije, istraživanje nove ideje…) Zahteva minimum pripreme i post-analize.

Zasniva se na ideji da su, ukoliko postoji motivacija, ljudi sposobni da rade ‘prepušteni sami sebi’, i da su potpuno sposobni da se samostalno organizuju. Usled toga što su sami odgovorni, samostalni i bez vođstva od osobe spolja, grupe koje rade ovom metodom mogu u potpunosti da iskažu svoju kreativnost.

Kriterijumi za učešće:

– starost iznad 18 godina
– sposobnost za rad na engleskom jeziku
– iskustvo u radu sa mladima i motivacija za dalji rad u istoj oblasti
– osnovno razumevanje Open Space metoda – (za ovo ćemo vam poslati material koji treba da proučite pre treninga)
– motivacija za aktivno ucešće u treningu
– pri odabiru će se voditi računa o jednakoj zastupljenosti polova

Jezik: Trening se održava na Engleskom jeziku.

Učesnici projekta: Belgija, Nemačka, Austrija, Bosna, Makedonija, Srbija

Kontakt: Ako želite da učestvujete na treningu ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da pošaljete popunjenu prijavu ili, za pitanja, da kontaktirate Jelenu Popović ili Milicu Paskulov, na kontakt mail.

Odabir učesnika će se vršiti na osnovu gore navedenih kriterijuma. Obavestićemo vas o finalnoj odluci do 15. aprila.

Napomena: Broj učesnika koje ONO organizacija može primiti pod gore navedenim uslovima jeste 10. Ukoliko ne budete primljeni da učestvujete, a ispunjavate kriterijume, možete učestvovati ukoliko sami pokrijete troškove treninga, dodatnih aktivnosti, smeštaja i ishrane (oko 200 EUR).

Troškovi :Trening je besplatan. Svim učesnicima su obezbeđeni smeštaj i hrana. Troškove prevoza snose sami učesnici.

Način konkurisanja :Za aplikacioni formular i više informacija kontaktirajte ONO organizaciju na kontakt mail.

Rok za konkurisanje : 30.03.2007.

onoorganizacija@gmail.com
www.ono.org.yu