Home [njuz] FORUM „VELIKA ŠKOLA LJUBIŠE RAJIĆA

FORUM „VELIKA ŠKOLA LJUBIŠE RAJIĆA

39
0

image004Kulturni centar Beograda i Grupa za skandinavske jezike i književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu

Pozivaju vas u utorak, 29. aprila u 18.00 na interaktivni čas: PREDSTAVLJAMO VAM PROFESIJE: MENADŽERPROJEKATA U KULTURI

 

Predavač: Milena Dragićević Šešić

Galerija Artget, Trg Republike 5/I

Forum „Velika škola Ljubiše Rajića“ se kroz forme tribina, predavanja i prezentacija bavi temama vezanim za, uglavnom, visokoškolsko obrazovanje.

Jedna od programskih linija posvećena je podrobnijem upoznavanju studenata humanističkih fakulteta sa mogućim profesijama i delatnostima kompatibilnim obrazovanju koje na određenom fakultetu stiču. Budući da nastavni program većine humanističkih fakulteta beogradskog Univerziteta studentima ne omogućava neposredno upoznavanje sa mogućim profesijama, u okviru ovog Foruma mladi su u prilici da se sretnu, razgovaraju i eventualno sarađuju sa stručnjacima iz oblasti izdavaštva, medija, društveno- angažovanog advertajzinga, digitalne pismenosti, menadžmenta u kulturi…

Jedna od brojnih aktivnosti koje je Ljubiša Rajić svojevremeno inicirao i sprovodio u okviru Grupe za skandinavske jezike i književnosti, bila je upravo upoznavanje studenata sa vrhunskim stručnjacima iz različitih profesionalnih krugova, odnosno njihovo uvođenje u interdisciplinarni metod.

Milena Dragićević Šešić je šef UNESKO katedre Univerziteta umetnosti (Kulturne politike i menadžmenta), na kom predaje kulturnu politiku i menadžment u kulturi, kao i teoriju kulture i medija. Od 2006. do 2007. bila je savetnica u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Pored toga, radila je kao stručni konsultant za brojne međunarodne institucije: UNESKO, Evropski savet, Evropsku kulturnu fondaciju, Institut za otvoreno društvo, Pro Helveciju, Britanski savet i dr.

Milena Dragićević Šešić autorka je brojnih knjiga i ogleda o menadžmentu u umetnosti, kulturnoj politici i interkulturalnim odnosima. Učestvovala je u preko pedeset projekata iz oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi u Jugoistočnoj Evropi i u zemljama članicama Evropske unije, kao i u drugim evropskim zemljama, regionu Sredozemlja, Kavkaza i Centralne Azije, te u Indiji..

Forum je dobio naziv povezivanjem imena Ljubiše Rajića i prve institucije koja je prethodila najvišim naučnim i nastavnim ustanovama u Srbiji: „Velike škole“ (Beograd, 1808 – 1813), pre svega imajući u vidu pionirsku i vizionarsku prirodu kako ovog obrazovnog projekta, tako i ličnosti Ljubiše Rajića.

Pokretači i organizatori Foruma:

Kulturni centar Beograda i Grupa za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu

Realizaciju projekta finansijski su podržali:

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu