Home [konkursi] Jаvni kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа udružеnjа i drugih оrgаnizаciја civilnоg društvа u...

Jаvni kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа udružеnjа i drugih оrgаnizаciја civilnоg društvа u оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе.

68
0

Javni konkurs za sufinasiranje projektata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2014. godini.pdf

Smernice za podnosioce predloga projektata po javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva.pdf