Home [konkursi] ZImanov fond za mlade

ZImanov fond za mlade

72
0

zilogosit2ZIman poziva mlade ljude iz Timočke krajine da mu se pridruže u borbi protiv negativnih stvari koje nas okružuju. U 2014. godini, ZIman u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, raspisuje konkurs u okviru svog Fonda za mlade.

 

Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i doprinose kvalitetnijem životu građana. Sredstva su namenjena udruženjima građana koja se bave mladima, registrovanim prema Zakonu o udruženjima.

Za ZIman-ova sredstva mogu konkurisati sva udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koje su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 15 000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti.

Krajnji rok za konkurisanje je 15. februar 2014. godine. Organizacije moraju dapodnesu sopstveni predlog projekta u obliku prijavnog formulara koji se može naći na internet stranici www.ziman.rs . Prijave se dostavljaju elektronskim putem (projekti@ziman.rs), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).

Ujedno, Ziman poziva mlade ljude iz đačkih parlamenataTimočke krajine da mu pomognu u borbi protiv negativnih stvari koje nas okružuju. U 2014. godini, ZIman u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, raspisuje konkurs u okviru programa MLADI U POKRETU.

Cilj programa „MLADI U POKRETU“ je da se podstaknu mladi ljudi da stvaraju pozitivne promene u svojim zajednicama.

Za program „MLADI U POKRETU“ mogu konkurisati đački parlamenti svih srednjih škola sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo. 

Parlamenti mogu konkurisati za maksimalni iznos od 500 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Parlamenti moraju da podnesu sopstveni predlog akcije u obliku prijavnog formulara elektronskim putem ( mladi@ziman.rs). Krajnji rok za konkurisanje je do 15. februara 2014. godine.