Home [njuz] Preko 6 miliona evra za nove Tempus projekte u Srbiji

Preko 6 miliona evra za nove Tempus projekte u Srbiji

39
0

gifs.gifPreko 6 miliona evra za nove Tempus projekte u Srbiji; više od 7 miliona evra za narednu godinuEvropska komisija je u ponedeljak, 16. jula objavila spisak od 27 novih projekata za koje su univerziteti u Srbiji dobili sredstva u okviru III faze Tempus programa…

kao podrška modernizaciji i reformi visokog obrazovanja. Ukupan budžet za Srbiju kojim se finansiraju ovi projekti iznosi više od 6 miliona evra i time su u potpunosti iskorišćena sredstva iz programa CARDS planirana za podršku reformi visokog obrazovanja, a koja su u III fazi Tempus programa (2000 – 2006) iznosila 24 miliona evra.

Univerziteti u Srbiji su pokazali veliko interesovanje, i uzeli učešće u pripremi čak 70 predloga projekata, od čega je 27 najboljih odabrano za finansiranje. Fakulteti Univerziteta u Beogradu učestvovaće od jeseni u 14 projekata, Univerziteta u Novom Sadu u 10, Univerziteta u Kragujevcu 7, doke će fakulteti Univerziteta u Nišu učestvovati u 10 projekata. Pored 4 najveća univerziteta u Srbiji, zastupljeni su i najmlađi državni univerzitet – Univerzitet u Novom Pazaru (1 projekat), i po prvi put predstavnik privatnih univerziteta – Univerzitet Union (2 projekta).

Usled velikog broja kvalitetnih aplikacija Evropska komisija je donela odluku da u narednoj fazi Tempus programa – Tempus IV – poveća budžet za Srbiju na 7 miliona evra godišnje za naredne 3 godine, što je izuzetak u odnosu na ostale zemlje u regionu. Strukturni prioriteti nove faze programa i dalje obuhvataju reformu u duhu Bolonjskog procesa, koja uprkos ostvarenom napretku na ovom polju i dalje zahteva temeljniji i sveobuhvatniji pristup, kao i mobilnost studenata i nastavnog osoblja.

Najzad, na listi prioriteta nalazi se i intenzivnija saradnja visokoškolskih institucija sa privredom sa ciljem veće zapošljivosti visokoobrazovanih. Poseban akcenat biće stavljen na razvoj kurseva namenjenih diplomcima kojima je potrebna dokvalifikacija za adekvatno zapošljavanje. Univerziteti će kroz Tempus moći da, u saradnji sa poslodavcima i Evropskom agencijom za rekonstrukciju, organizuju Graduate Conversion Courses (kursevi za dokvalifikaciju) i iste ponude svojim svršenim studentima. Na ovaj način će univerziteti kroz Tempus program biti u mogućnosti da ojačaju svoju ulogu u društvu i time aktivno doprinesu rešavanju problema nezaposlenosti.

Nova faza programa zahtevaće dobru koordinaciju aktivnosti između univerziteta, Tempus kancelarije u Srbiji, Delegacije Evropske komisije i Ministarstva prosvete, kao što je i do sada bio slučaj.

http://ec.europa.eu/tempus/