Home [njuz] Omladinski informator u svakoj školi

Omladinski informator u svakoj školi

62
0

Ove jeseni, kao nastavak projekta “Omladinski informator u svakoj školi na opštini Palilula”, održana su dva seminara kojim je započeta serija susreta školskih timova. Cilj projekta jeste informisanje učenikao pravima koje mladi poseduju, mestima i načinima na koje mogu da ih ostvare, kao  i podsticaj saradnje svih aktera u lokalnoj zajednici.  Zasniva se na obaveštenosti o mogućnostima namenjenih deci i mladima koje postoje u lokalnoj zajednici i širem okruženju, uz puno učešćedece i mladih u tom procesu.

 

Projekat realizuju Agenda – Centar za podršku porodici i Crveni krst Palilula, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji i Telenor fondacije.

Do sada je seminarima obuhvaćeno 92 učenika i 23 profesora, a ukupni planirani broj mladih obuhvaćenih projektom je 13000 mladih iz 23 škole na opštini Palilula.

Imajući u vidu da ”……mladi već godinama predstavljaju jednu od najvećih marginalizovanih grupa u našem društvu …” (izvor: Nacionalna strategija za mlade) program predstavlja mogućnost i stvaranje okruženja za unapređenje položaja i veće uključivanje u društvo velikog broja mladih u lokalnoj sredini, konkretno na opštini Palilula. 

Za sve osnovne i srednje školena Paliluli obezbeđeni su veliki ekrani koji su u procesu montiranja u holovima škola. Putem ekrana će se emitovati informativni sadržaj bitan za lični i profesionalni razvoj učenika a sadržaje će pripremati školskitimovi od 4 – 5 motivisanih učenika i jednog profesora.

Na monitorima će se objavljivati informacije o sledećim temama, zasnovanim na preporukama iz Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije:

  • Pristupu pravima – pravimakoje mladi poseduju i mestima na kojima ihmogu ostvariti u lokalnoj zajednici i šire (savetovalište za mlade, SOS telefon, zaštitnik prava građana i dr.);

  • Promociji zdravih stilova života;

  • Mogućnostima za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena, kroznajavebesplatnihdešavanja namenjenih mladima u organizaciji različitih udruženja i ustanova;

  • Aktivizmu mladih u školama i lokalnoj sredini;

Nakon inicijalne stručne pomoći Agende i Crvenog krsta Palilula u obučavanju učenika za istraživanje, kreiranje i prezentovanje informacija iz pomenutih oblasti, nosioci projekta biće same škole – učenici i njihovi profesori.

Savet projekta čine : Sekretarijat za obrazovanje Grada Beograda (2 predstavnika) , Prijatelji dece Srbije, GO Palilula, predstavnici škola na Paliluli i Kancelarija za mlade Palilule.

Za više informacija kliknitehttp://omladinski.blogspot.com/

Možete pisati i na oml.informnator@gmail.com ili agendacentar@gmail.com

Posetite i fejsbuk profil Agenda