Home [njuz] Brucoše čeka 2.048 mesta

Brucoše čeka 2.048 mesta

41
0

sample_2.gifZa svršene srednjoškolce koji žele da nastave školovanje na nekom od državnih fakulteta ili visokih škola, a indeks nisu stekli u prvom upisnom roku, druga šansa ukazaće se u septembru. Drugi upisni rok startovaće 3. septembra i trajaće do 20. septembra, a fakulteti i škole konkurs treba da oglase do 31. jula.

Jedini državni univerzitet u Vojvodini, Univerzitet u Novom Sadu već je objavio broj slobodnih mesta na svojim fakultetima, a uglavnom su poznati i datumi prijavljivanja kandidata, prijemnih ispita i upisa.
Svih 14 fakulteta UNS-a organizovaće septembarski upis, s tim što će se na Medicinskom fakultetu upisivati samo brucoši koji će medicinu, stomatologiju i farmaciju studirati na engleskom jeziku.

Univerzitet ima ukupno 2.048 mesta, od čega je 345 namenjeno studentima koji će studirati na teret budžeta, dok je 1.703 mesta za one koji će plaćati školarinu.
Prijave i dokumenta kandidati će podnositi 3. i 4. septembra (na Akademiji umetnosti samo 3. septembra), a prijemni ispiti su od 4. do 11. septembra na Akademiji umetnosti, 5. septembra na Tehnološkom, Ekonomskom i Pedagoškom, 5. i 6. septembra na Filozofskom, 6. septembra na Prirodno-matematičkom i Građevinskom, a 7. septembra na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” i Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu u septembru može da upiše 303 brucoša (51 na teret budžeta) na sve smerove osim na pejzažnu arhitekturu i veterinarsku medicinu, gde je sve popunjeno u prvom roku.
Budžetskih mesta ima na ratarstvu i povrtarstvu (17), voćarstvu i vinogradarstvu (2), poljoprivrednoj tehnici (9), uređenju i korišćenju voda u poljoprivredi (3), opštem smeru (6) i biotehnici i menadžmentu (14). Školarina za samofinansirajuće studente je, u zavisnosti od studijskog programa koji upišu, od 52.800 dinara do 72.600 dinara.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu ima 194 slobodna mesta (40 na budžetu) na svim smerovima osim na engleskom jeziku i književnosti, psihologiji, istoriji i žurnalistici na srpskom jeziku. Najviše budžetskih mesta ima na smeru srpski jezik i književnost u odeljenjima za nacionalne manjine- 22, na rumunskom jeziku i književnosti 5, na komparativnoj književnosti i ruskom jeziku i književnosti po 4 mesta, na rusinskom jeziku i književnosti 3 i na slovačkom jeziku i književnosti 2. Školarina za samofinansirajuće studente je 65.000 dinara.

Tehnološki fakultet ima 154 mesta (64 budžetska), na svih deset studijskih programa. Za studiranje na teret budžeta mesta nema samo na biohemijskom inženjerstvu, kontroli kvaliteta i farmaceutskom inženjerstvu, a školarina za samofinansirajuće brucoše na svim smerovima je 50.000 dinara.

Za one koji nameravaju da studiraju prava ima još 97 indeksa na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i to sve za brucoše koji će plaćati školarinu od 65.000 dinara.
Ekonomski fakultet u Subotici u septembru može da upiše ukupno 265 studenata u prvu godinu, od čega samo njih 73 na redovne studije, a 192 na studiranje na daljinu. Slobodnih mesta ima na svih devet studijskih programa, a sva su za studente koji će plaćati školarinu od 80.000 dinara. Studenti na daljinu plaćaju 90.000 dinara.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu u drugom krugu upisa, gotovo na svim studijskim programima, može da primi još 171 brucoša, od kojih na teret budžeta 24 (na tehničkoj mehanici 16 i na mehatronici 8). Upisa u septembru neće biti samo na arhitekturi i urbanizmu i grafičkom inženjerstvu i dizajnu na kojima su sva mesta popunjena u prvom roku. Školarina je od 80.000 do 95.000 dinara.

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu ima 173 slobodna mesta (32 na budžetu) i to: na fizici 25 (10 na budžetu), hemiji 27 (isključivo na samofinansiranju), matematici i informatici 56 (6 na budžetu), multidisciplinarnim smerovima 52 (16 na budžetu), a 13 mesta na samofinansiranju ima i na novom programu osnovnih strukovnih studija optometrije. Školarina je od 49.500 do 97.900 dinara, a za optometriju 199.000 dinara.

Građevinski fakultet u Subotici ima 212 slobodnih indeksa i to 83 za brucoše koji će studirati na teret budžeta. Mesta ima na svim programima četvorogodišnjih studija i na strukovnim (trogodišnjim) studijama. Školarina za samofinansirajuće studente je 60.000 dinara.

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu može da upiše još 290 studenata u prvu godinu studija, od kojih 21 na teret budžeta, dok će ostali plaćati školarinu od 68.000 dinara. Upisa će biti na svih 10 studijskih programa, ali budžetskih mesta ima samo na ovim smerovima: profesor tehnike i informatike (2), profesor informatike (7), inženjer za upravljanje tehničkim sistemima (7), tekstilni inženjer-dizajn i projektovanje tekstila i odeće (5).

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu ima samo šest slobodnih mesta za samofinansirajuće brucoše i to po tri mesta na strukovnim studijama sporta i strukovnim studijama sportskog menadžmenta. Školarina je 70.000 dinara.

Pedagoški fakultet u Somboru u drugom konkursnom roku može da upiše 87 brucoša, od kojih šest na teret budžeta. Mesta ima na svim studijskim programima osim za razrednu nastavu na srpskom nastavnom jeziku, a na teret budžeta ima po dva mesta za razrednu nastavu na slovačkom nastavnom jeziku (u Odeljenju u Bačkom Petrovcu), za domskog vaspitača i za školskog bibliotekara. Školarina za samofinansirajuće brucoše je 50.000 dinara.

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici ima samo jedno slobodno mesto i to na samofinansiranju, a školarina je 45.000 dinara.

Medicina samo na engleskom

Medicinski fakultet u Novom Sadu u septembru će upisivati samo brucoše (strane ili naše državljane) koji će na engleskom jeziku studirati medicinu, stomatologiju ili farmaciju. Na svakom od ovih programa ima po 20 mesta na samofinansiranju.
Školarina je na medicini 2.400 evra (u dinarskoj protivvrednosti) za naše državljane i 3.600 evra za strance, na stomatologiji 4.000 evra i za naše i za strane državljane, a na farmaciji 3.000 evra za naše državljane i 4.000 evra za strance.

Umetnost na svim departmanima

Akademija umetnosti u Novom Sadu u septembru će organizovati upis na sva tri svoja departmana, a slobodno je ukupno 35 mesta (24 na teret budžeta).
Departman muzičkih umetnosti ima 21 mesto, od čega je14 na budžetu preostalo za studije kompozicije, klavira, harfe, viole, kontrabasa, oboe, klarineta, fagota, horne, trube i tube.
Na Departmanu likovnih umetnosti upisa će biti na slikarstvu (3 mesta) i na fotografiji (1 mesto) i to na samofinansiranju.
Departman dramskih umetnosti u septembru može da upiše 10 brucoša na teret budžeta i to šest na glumu na srpskom jeziku i četiri na glumu na mađarskom jeziku. Školarina za sve programe je 95.000 dinara.

Izvor: Dnevnik