Home [njuz] Dan mladih u Srbiji: imamo li šta da slavimo?

Dan mladih u Srbiji: imamo li šta da slavimo?

72
0

Sa ciljem obeležavanja Međunarodnog dana mladih, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), najviše nezavisno predstavničko telo

mladih u zemlji, organizuje pres konferenciju „Dan mladih: imamo li šta da slavimo?“ – 12. avgusta u 11h u Maloj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3).
Mladi ljudi moraju imati pravo da se njihov glas čuje. Učešće mladih u procesima donošenja odluka omogućava mladima da preuzmu odgovornost za sopstvenu budućnost i budućnost društva i da postanu deo rešenja, a ne problema, kako im se često spočitava. Na Međunarodni dan mladih, otvarićemo pitanje da li se taj glas i koliko glasno čuje, kao i koliko je mladima omogućeno da učestvuju u društvenim i institucionalnim mehanizmima odlučivanja.

 

Prema podacima sa poslednjeg popisa, udeo mladih od 15-29 godina je skoro 20% u ukupnoj populaciji Srbije. U istoj populaciji stopa nezaposlenosti je istovremeno jako visoka, period adolescenicje produžen, a osamostaljivanje mladih privilegija. Mladi beleže i najmanji procenat izlaznosti na izbore. Učešće mladih u donošenju odluka je od lokalnog do nacionalnog nivoa nedovoljno, a često su i postojeći mehanizmi nefunkcionalni. Ipak, postoje i primeri dobre prakse na koje bi trebalo ukazati i time podstaći dalji razvoj omladinske politike u Srbiji.

Na pres konferenciji posvećenoj učešću mladih u procesima donošenja odluka u Srbiji i sistemskoj brizi o mladima govoriće relevantni akteri omladinske politike u Srbiji:

  • Goran Radisavljević, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)
  • Duško Krstić, koordinator Kancelarije za mlade Obrenovac
  • Ivan Đurić, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
  • Vukašin Grozdanović, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)