Home [konkursi] Konkurs za Kreativni biznis kup Srbije 2013

Konkurs za Kreativni biznis kup Srbije 2013

72
0

Klaster kreativnih industrija Vojvodine raspisuje Konkurs za Kreativni biznis kup Srbije 2013

Šta je Kreativni biznis kup?
Creative Business Cup je internacionalno takmičenje za izbor najboljeg kreativnog preduzetnika na svetu. Prva nagrada od 50.000 dolara omogućuje pobedniku da brzo realizuje poslovnu ideju i dobije podršku mentora i poslovnih konsultanata.

Međunarodno finale Creative Business Cup takmičenja održaće se na FINAL AWARD SHOW u Kopenhagenu, 18-20. Novembra, 2013.

Kreativni biznis kup Srbija
Klaster kreativnih industrija Vojvodine  (KVIK) je organizator nacionalnog takmičenja u Srbiji, u potrazi za najboljim kreativnim biznis konceptom u Srbiji, koji će se kvalifikovati za internacionalni nivo takmičenja.

Finale nacionalnog takmičenja i proglašenje pobednika održaće se u Novom Sadu, 12. Septembra 2013. godine.

Ciljevi takmičenja Creative Business Cup

 • Jačanje poslovnih veština i preduzetništva u kreativnim industrijama,
 • Promovisanje preduzetništva u kreativnim industrijama i
 • Promovisanje pobednika, učesnika i dobrih primera iz kreativnih industrija.

Najbolji biznis koncept treba da se zasniva na kombinaciji kreativnih i poslovnih veština u sledećim kategorijama kreativnih industrija:

 • Dizajn
 • Arhitektura
 • Digitalni sadržaji, igre i zabava
 • Oglašavanje
 • Izdavaštvo i štampa
 • Muzika
 • Film i video
 • Umetnost i zanatstvo
 • Radio i TV
 • Scenske umetnosti i zabavni parkovi

Najviše ocene dobiće poslovne ideje koje prikažu:

 • Originalnost,
 • Kreativnost i
 • Tržišni potencijal.

Ko može da učestvuje?
Na takmičenje mogu da se prijave pojedinci, neformalni timovi, pravna lica ili preduzetnici iz kreativnih industrija sa teritorije Republike Srbije.

Pojedinac ili najmanje jedan član tima mora da ima obrazovanje iz kreativnih industrija a preduzeća i preduzetnici registrovanu delatnost iz kreativnih industrija.

Učesnik takmičenja mora biti vlasnik ideje koju prijavljuje za takmičenje.

Ograničenja
Pojedinci i neformalni timovi
Učesnik mora imati više od 18 godina.

Preduzeća i preduzetnici
Pravno lice sa eksternim kapitalom koji je veći od 500.000 dolara ne može biti učesnik takmičenja. U pogledu godine osnivanja, ostvarenog prihoda ili broja zaposlenih, nema posebnih uslova ili ograničenja.

Nagrade
Pobednik nacionalnog takmičenja Kreativni biznis kup Srbije dobija:

 • Put i troškove boravka i učešća na International Creative Business Cup u Kopenhagenu,
 • Statuetu Najbolji kreativni preduzetnik Srbije  2013
 • Plaketu Najbolji kreativni preduzetnik Srbije  2013
 • Profesinalna priprema finaliste za medjunarodno takmičenje.

Specijalna nagrada za najbolji studentski biznis plan:

 • Besplatne master studije menadžmenta u uslužnom biznisu u Visokoj školi modernog biznisa.
 • Statuetu Kreativni Student 2013
 • Plaketu Najbolji studentski biznis plan Srbije 2013.

Druga i treća nagrada kreativnom preduzetniku Srbije 2013:

 • Statuetu kreativni preduzetnik Srbije 2013
 • Plaketu kreativni preduzetnik Srbije 2013
 • Mentoring za unapređenje biznis plana.

Četvrta i peta nagrada kreativnom preduzetniku Srbije 2013:

 • Plaketu kreativni preduzetnik Srbije 2013.

Svi učesnici nacionalnog takmičenja dobiće profesionalnu recenziju svog biznis plana koji će im pružiti realnu sliku o prednostima i nedostacima poslovne ideje.

Troškove učešća na Nacionalnom takmičenju snose takmičari, a za takmičenje se ne naplaćuje kotizacija.

Info dani
Kako bi se što veći broj zainteresovnih za učešće na CBC informisao o pravilima i uslovima takmičenja organizuju se Info dani:

24. Jun 2013. Kupina film, Niš, 12h

27. Jun 2013. Otvoreni univerzitet, Subotica, 19 h

04. Jul 2013. Nova Iskra, Beograd, 17.30h

Rok za prijavu
Krajnji rok za prijavu je 15. avgust 2013.

Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti na email adresu: info@kvik.rs

Priajva se može poslti i online na adresi http://www.kvik.rs/projekti/kreativni-biznis-kup-medjunarodno-takmicenje-za-najbolji-biznis-plan-kreativnih-industrija

Prijava i dokumentacija
Detaljna uputstva i više informacija nalaze se na sajtu www.kvik.rs

Dokumentacija
Prijava za takmičenje treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

 • Obrazac 1 – Prijava za takmičenje
 • Obrazac 2 – Biznis koncept (max 8-10 strana)
 • Prezentacija (Power point max 10-12 slajdova)

Prateća Dokumentacija: