Home [njuz] AIESEC odlazeće prakse

AIESEC odlazeće prakse

73
0

Da li znate šta kompanije ocenjuju prilikom selekcije? 88% poslodavaca ocenjuje efektivnu komunikaciju, 80% vaš rad u timu, proaktivnost i orijentaciju ka rezultatima. AIESEC i ovoga leta pruža studentima u Srbiji priliku da kroz volontiranje u inostranstvu ili praksu u internacionalnim kompanijama razvijaju navedene veštine ili stiču prva profesionalna iskustva!

Svaka kompanija traži određene veštine kod mladih prilikom zapošljavanja. Global Citizen, globalni program volontiranja omogućava sticanje i razvijanje tih veština kroz volontiranje i aktivnosti vezanih za razvoj zajednice.Iskustvo od 6 nedelja u drugoj zemlji, upoznavanje drugih kultura, i lični razvoj kroz aktivnosti bazirane na socijalnoj odgovornosti. Osim što je prvi korak u karijeri, ovaj program mladima pruža iskustvo u internacionalnom okruženju, razvoj liderskih veština i socijalne odgovornosti, rad u timu, rad na projektu, razvoj komunikacionih veština, proaktivnost, besplatan pristup i pohađanje mnogih edukacija, treninga i preparacionih seminara. Informacije o ovom programu možete pronaći na: http://www.aiesec.org.rs/global-citizen/

U nedostatku prakse u toku i prilika za zaposlenje nakon studija Kina, Indonezija, Rusija i Poljska su neke od zemalja koje nude rešenje. Global Education program, globalni program edukativnih praksi je savršena prilika za razvoj svih studenata završnih godina koji vole jezike, prilika da naprave razliku u edukaciji drugih i pozitivnu promenu u globalnom okruženju. Program pruža profesionalno iskustvo predavanja engleskog jezika u firmama ili privatnim školama, implementiranjem neformalnih metoda učenja i kreiranjem jedinstvenog okruženja za učenje za mlade ljude.

Više informacija o ovom progamu na: www.aiesec.org.rs/global-education-programme/ AIESEC je šansa koju mladi ljudi širom sveta mogu pružiti sebi samima. Pored ličnog razvoja mladih, AIESEC se bavi podizanjem svesti o aktuelnim društvenim problemima, neguje poseban duh i kulturu, i vrši pozitivan uticaj na društvo. Prisustvom na preko 2.400 univerziteta u 117 zemalja sa preko 84.000 članova, AIESEC je prepoznat od strane Ujedinjenih Nacija kao najveća organizacija na svetu vođena od strane studenata.Kroz dva programa Global Citizen i Global Talents, internacionalna iskustva stiče godišnje preko 40.000 studenata i mladih ljudi na globalnom nivou.