Home [ volontiranje ] Narodna banka Srbije – poziv za obavljanje letnje prakse

Narodna banka Srbije – poziv za obavljanje letnje prakse

315
0

Narodna banka Srbije objavljuje  poziv za obavljanje letnje prakse u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2013 . godine studentima četvrte ili pete godine akademskih studija koji će završetkom studija ostvariti 240 , odnosno 300 ESPB bodova.

Narodna banka Srbije primi će na letnju praksu najviše 33 studenta četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama koje je akreditova lo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i koji će završetkom studija ostvariti 240 , odnosno 300 ESPB bodova, i to:

Na letnju praksu u sedištu Narodne banke Srbije u Beogradu :

  • 11 studenata ekonomskog fakulteta,
  • šest studenata pravnog fakulteta,
  • tri studenta fakulteta bezbednosti,
  • jednog studenta istorije,
  • jednog studenta elektrotehničkog fakulteta,
  • pet studenata ekonomskog ili pravnog fakulteta ili fakulteta organizacionih nauka ,
  • pet studenata prirodno – matematičkog, elektrotehničkog ili fizičkog fakulteta, fakulteta organizacionih nauka ili drugog fakulteta tehničkog ili informatičkog usmerenja.

Na letnju praksu u Narodnoj banci Srbije u prostorijama Filijale u Kragujevcu :

  • jednog studenta ekonomskog ili pravnog fakulteta.

Na letnju praksu primaju se i najviše dva student a koji studiraju u inostranstvu na studijskim programima iz oblasti ekonomije.

Uslovi za prijem na letnju praksu:
– prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00 ,
– da student u apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa tog staža ,
– znanje engleskog jezika.

Ako želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i da se neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, svoju prijavu dostavite Ljudskim resursima najkasnije 10 . juna 2013. godine , elektronskom poštom , na adresu: letnja.praksa@nbs. rs ili lično na adresu : Beograd, Kralja Petra 12 , s naznakom „ Za letnju praksu “.

Uz prijavu za l etnju praksu potrebno je dostaviti i biografiju , motivaciono pismo i originalnu potvrdu fakulteta s podacima o godini studija i prosečnoj oceni. Studenti koji studiraju u inostranstvu , uz prijavu za letnju praksu, treba da dostave biografiju, motivaciono pismo i zvaničnu potvrdu o uspehu ostvarenom u toku studija prevedenu na srpski jezik. Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama koje je akreditovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije obuhvata test provere znanja engleskog jezika, test poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije i test opšteg znanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni preko sajta Narodne banke Srbije : www.nbs.rs

Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu njihove biografije, motivacionog pisma i uspeha ostvarenog u toku studija.

Neblagovremen o podnete i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Narodna banka Srbije
Ljudski resursi
Kralja Petra 12
Telefoni za kontakt: 011/ 3027 – 3 09, 011/302 8 – 771 i 011/ 3027 – 248