Home [akcija] Tribina / Izložba – Ustav i ljudska prava i Predrag...

Tribina / Izložba – Ustav i ljudska prava i Predrag Koraksić Corax

84
0

 

Utorak 14. Maj u 19h
Paviljon Centra za kulturnu dekontaminaciju
Birčaninova 21

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava vas pozivaju na:

Tribinu / Izložbu

Ustav i ljudska prava i Predrag Koraksić Corax

 

Učesnici:

Nevena Petrušić, Poverenik za zaštitu ravnopravnost

Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Saša Gajin, Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Todorić, Centar za novu politiku

 

Moderator:

Marko Milosavljević, Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu

 

Projekat Ustav u 10 slika pokrenut je da bi se građanima, a pre svega mladima kao budućim nosiocima društvenih promena u Srbiji, približio značaj poznavanja i razumevanja ustavnih kategorija, kao i način na koji su koncepti ljudskih prava regulisani Ustavom Republike Srbije, kako bi im pomogli da na što bolji način prepoznaju prava i dužnosti koje nosi institucija građanina u jednom razvijenom društenom poretku. Društvo u kome aktivnu ulogu preuzimaju pojedinci i grupe sa setom znanja i veština, direktno utiče na organe vlasti da poštuju opšte važeće norme koje sadrže garanciju ljudskih prava i sloboda.

U okviru projekta će tokom maja meseca u Centru za kulturnu dekontaminaciju biti organizovan ciklus od 3 tribine na kojima će se obraditi sledeće tematske celine:

14. maj 2013 Ustav i ljudska prava

21. maj 2013 Mitrovdanski Ustav – Novembar 2006

27. maj 2013 Stav za Ustav – kontinuitet ili promena? / Ustav – zakoni – praksa

Takođe, u okviru prve tribine biće otvorena i izložba karikatura Predraga Koraksića Corax-a inspirisanih Ustavom Republike Srbije koje na provokativan način ilustruju i prate tematiku projekta, a svojom duhovitošću dopiru i do najširih slojeva javnosti i skreću pažnju na aktivnosti u okviru projekta.

Cilj ovog projekta je da se publici na kritički način prikaže značaj prava garantovanih ustavom i zakonom i pozicija Srbije u odnosu na uobičajnu praksu u pogledu ustavnih kategorija i institucija u Evropskoj uniji. Iniciranjem debate u široj javnosti o proizvoljnim interpretacijama članova Ustava Republike Srbije kroz seriju diskusija građani, a pre svega mladi, podstiču se na razvoj kritičkog pristupa informacijama koje im se plasiraju kroz medije i na aktivno formiranje sopstvenog stava, čime se preventivno deluje protiv diskriminacije i smanjuje podložnost građana manipulacijama.

Nadamo se da ćete doći i aktivno učestovati u diskusijama u toku maja na temu ustavnosti u Srbiji. Smatramo da je ova tema od izuzetnog značaja za sve pojedince našeg društva I da će podsticanjem društva na javnu debate o ovom pitanju tek otpočeti proces preispitivanja političkih institucija koje su nastale nakon 5. Oktobra. Shodno tome, biće naše zadovoljstvo ukoliko proširite ovu informaciju među vašim prijateljima I zajedno sa njima dođete u utorak.