Home [konkursi] “Innovation…that’s it!”

“Innovation…that’s it!”

56
0

U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji se suočava sa surovom realnošću da nisu u mogućnosti da u naučnom časopisu ili izdavačkoj kući objave svoj naučni rad bez velike novčane nadoknade, osmislili smo smo projekat, koji je nastao kao plod saradnje Nomotehničkog Centara Beograd, koji se bavi izdavaštvom i pravnim savetima, sa bazom od preko stotinu samostalnih izdanja napisanih od strane magistra i doktora pravnih nauka i C:E:T Platform iz Beograda, mlade organizacije čija je pretežna delatnost edukacija.

Zbornik radova NOVA NAUČNA EDUKATIVNA MISAO
“Innovation…that’s it!”
Bilten I
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/3988

USLOVI

Pravo učešća imaju:
• Studenati osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih Univerziteta u Republici Srbiji i regionu,
• Istraživači bilo da su u radnom odnosu ili ne.

POTREBNA DOKUMENTA

• CV
• Prijavni formular
• Apstrakt (nalazi se u prijavnom formularu)
• Potvrdu sa Fakulteta da ste student ili fotokopija indeksa
• Za one koji su zavšili studije, fotokopija diplome ili uverenje o diplomiranju /masteru/ doktorskim studijama.
• Istraživači dostavljaju motivacino pismo (objasniti u par rečenica zašto se prijavljujete, ne duže od dve strane) i spisak naučno-istraživačkih radova, ukoliko ga posedujete, ukoliko do sada niste objavljivali radove, napišite u motivacinom pismu da niste.

ROKOVI I OBAVEZE

• Konkurs počinje 29.aprila 2013.godine.
• Radove možete slati od 29.aprila do 29.maja 2013.godine.
• Nakon prijave bićete u najkraćem roku obavešteni da je Vaš Apstrakt prošao recenziju, 29. maja 2013. u 23:59h po Srednjeevropskom vremenu, završetak konkursa.
• Od 10. juna do 30. juna, dostava kompletnih radova (obima 10-15 stranica, jednostrukog proreda /Single/ u Word 2003 formatu, latiničnog pisma, font Times New Roman, veličina 12, 5000 – 6500 reči, brojevi na stranicama u donjem desnom uglu).
• Nakon obaveštenja da je Vaš kompletan rad primljen, uslediće potpisivanje Memoranduma o saradnji, gde se obavezujemo da ćemo odštampati Vaš primeljeni rad. Troškovi obrade i štampe rada iznose 3000 RSD.
• Objavljivanje Zbornika biće sredinom jula 2013. godine.

OD NAS DOBIJATE

• Reklamiranje preko društvenih mreža, učestvovanje u nagradnoj igri preko naših Facebook stranica gde ćemo vršiti odabir najboljih radova
• Najinventivniji rad dobiće besplatno objavljivanje u Zborniku i besplatnu objavu samostalnog izdanja. Svi koji budu objavili radove biće reklamirani u štampanom i elektronskom izdanju i biće pozivani na naše Panel diskusije, Seminare i radionice, gde mogu uzeti aktivno učešće.
• Za one koji imaju poteškoća u određivanju teme kao i u načinu izrade, mogu od nas dobiti stručnu pomoć.

UPIT ZA PRIJAVNI FORMULAR I PRIJAVE SLATI NA:
nomcentar@gmail.com
office@cetplatform.org
http://innovationthatisit.blogspot.com/

NOMCENTAR
Tel: in Serbia +381638330835
Twitter: @nomcenta
or post on:
fb.me.NomotehnickiCentarBeograd

C:E:T Platform
Tel: in Serbia +381659262727
Twitter: @cetplatform
or post on:
fb.me.cetplatform