Home [ knjige/tribine ] Svratiste kao primer nemoći države – poziv na javnu debatu o novom...

Svratiste kao primer nemoći države – poziv na javnu debatu o novom Zakonu o javnim nabavkama

95
0
Debata o novom Zakonu o javnim nabavkama: petak 12. april 2013. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4, Beograd) od 10:00 – 12:00h

Prestanak rada Svratišta za decu u Beogradu, kojim rukovodi organizacija „Centar za integraciju mladih”, sprečen je zahvaljujući dogovoru sa gradskim institucijama. Međutim, ovo je privremeno rešenje koje pokazuje nepostojanje jasnog okvira u kom organizacije civilnog društva i druga pravna lica mogu pružati socijalne i ostale vrste usluga.

Svratišta za decu, SOS telefoni, geronto domaćice, različita savetovališta i dnevni boravci… sve su to socijalne usluge koje pored centara za socijalni rad u Srbiji, pružaju i udruženja, zadužbine, fondacije, mala i srednja preduzeća. Ovakva praksa postojala je i pre donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti 2011. godine, kojim je i formalno predviđen pluralizam pružalaca usluga socijalne zaštite. Međutim, sve ovo može biti ozbiljno ugroženo početkom primene novog Zakona o javnim nabavkama. O ovim novinama govoriće se na javnoj debati koju Građanske inicijative organizuju 12. aprila 2013. godine u Kući ljudskih prava i demokratije.

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica obavezna da učestvuju u javnom tenderu koji se raspisuje za realizaciju određene usluge. Međutim, novina je da su ona obavezna da ovom prilikom dostavljaju finansijske odnosno bankarske garancije za tendere iznad 5 miliona dinara.

Ovo je u praksi gotovo „nemoguća misija” jer udruženja, mala pravna lica i ustanove socijalne zaštite, uglavnom ne poseduju nikakvu imovinu, finansiraju se iz pojedinačnih projekata i nemaju druge vrste bankarskih garancija. Ovakvom odredbom obesmišljen je osnovni mehanizam za razvoj lokalnih socijalnih usluga koji je predviđen Zakonom o socijalnoj zaštiti, jer su potencijalni akteri koji mogu da pružaju usluge unapred diskreditovani.

Organizovanje formalnih i neformalnih edukacija, seminara, treninga, obuka i ostalih obrazovnih usluga koje organizacije civilnog društva pružaju u okviru akreditovanih programa i projekata, takođe će biti biti ugroženo novim Zakonom o javnim nabavkama.

Građanske inicijative apeluju da se pronađe stalno rešenje za Svratiše, kao i da se novi Zakon o javnim nabavkama izmeni na način koji će omogućiti učešće organizacija civilnog društva i drugih pravnih lica, u pružanju socijalnih, obrazovnih i drugih usluga.